IBAN og BIC

Finn ditt IBAN ved å skrive inn kontonummeret i feltet nedenfor. Du finner også vår og andre bankers BIC (SWIFT) her.

Finn ditt IBAN

Ditt elektroniske IBAN-nummer er
Papirformat IBAN-nummer

BIC (SWIFT)

Vår BIC (SWIFT) er SPRONO22.
Skal du betale til utlandet kan du finne BIC til mottakers bank her.