Betalingsforsikring

Har du forbrukslån eller lån til bil, båt eller andre kjøretøy? Med betalingsforsikring blir lånet nedbetalt hvis noe uforutsett skulle skje. Det gir trygghet for deg og familien.

Hva dekker betalingsforsikringen? 

Forsikringen dekker de månedlige lånekostnadene hvis du er: 

  • 100 % sykemeldt i mer enn 30 dager 
  • 100 % ufrivillig arbeidsledig eller permittert i mer enn 30 dager

Ved kritisk sykdom eller dødsfall innfris lån til bil, båt og andre kjøretøy med inntil 600.000 kroner, forbrukslån med inntil 250.000 kroner.


Hva koster forsikringen? 

Pris på betalingsforsikring regnes som en prosentsats av de månedlige lånekostnadene, og betales sammen med lånet.

  • 7,7 % av terminbeløpet på lån til bil, båt og andre kjøretøy
  • 8,75 % av terminbeløpet på forbrukslån

Priseksempel: Betaler du 3000 kroner i måneden på billånet, utgjør betalingsforsikringen ca. 230 kroner hver måned.

Hvem kan kjøpe betalingsforsikring? 

  • Du må være mellom 18 og 62 år, og jobbe mer enn 16 timer per uke..  
  • Du må ha vært fast ansatt eller selvstendig næringsdrivende i minst 6 måneder. 
  • Du kan ikke være kjent med eller ha grunn til å regne med permittering, arbeidsledighet, sykdom eller sykemelding.

Hvordan kjøper jeg betalingsforsikring?

Betalingsforsikring kan du kjøpe samtidig som du søker om lån, eller du kan kjøpe det i tilknytning til et lån du har hos oss allerede.

Sjekk pris og søk lån med betalingsforsikring:

Har du lån hos oss allerde? 

Kjøp betalingsforsikring til eksisterende lån 


flamme ikon

Skal du melde skade?

Skademelding gjøres ulikt avhengig av når du kjøpte forsikringen: 
oversikt ikon

Vilkår betalingsforsikring

Her kan du se fullstendige vilkår på betalingsforsikring tilknyttet de ulike låneproduktene:

Sammenlign priser

Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no

Spørsmål om forsikringen?

E-post: post@sr-bank.no

Telefon: 915 02002