Pensjonssparing i urolige tider

De siste ukene har nyhetsbildet i stor grad vært preget av virusfrykt, børsras og røde tall. Slike hendelser skaper naturlig nok usikkerhet hos mange, og du lurer kanskje på hva du skal gjøre med pensjonssparingen din?


Situasjonen vi ser nå oppleves som unormal og dramatisk, og det er forståelig at mange er bekymret. Selv om situasjonen mangler historiske paralleller, har den likhetstrekk med tidligere kriser og tilsvarende effekt på aksjemarkedet. Derfor er det viktig å huske på at: 

  • Korreksjoner og usikkerhet i aksjemarkedet er helt normalt og grunnen til at du får bedre avkastning over tid.
  • Pensjonsporteføljen din handler for deg - selger på oppgang og kjøper på aksjefall.
  • Gjennom pensjonssparing vil man sannsynligvis oppleve flere korreksjoner, noe vi tar høyde for både ved investering og rådgivning.

 - Mange tenker at det er lurt å endre investeringsvalg og selge ut aksjeandeler til fordel for renter, men dette er noe vi generelt fraråder. Tanken er god, men vi ser at man sjelden treffer riktig i markedet, som resulterer i at man selger billig nå og kjøper dyrt senere, forklarer Lena Elisabet Sparr, leder Kapitalforvaltning i SpareBank 1 Forsikring.

Det viktigste rådet er å huske på at pensjonssparing er langsiktig og at veien til et sparemål sjeldent er lineær.

Verdiutvikling og referanseindeks

Under ser du utviklingen til porteføljene 100% Aksjer og Moderat 50%. Grafen viser at verdien kan svinge mye i perioder og med en høy aksjeandel er det ikke uvanlig at verdien svinger opp mot 15-20%. Likevel ser man at det gir avkastning over tid. Derfor er det viktig å ikke ha et kortsiktig fokus, på et produkt som har en lang sparehorisont.

Verdiutvikling av porteføljen 100% Aksjer

Referanseindeksen er et verktøy som brukes til å måle porteføljens prestasjon og består av et representativ utvalg av selskaper.

Verdiutvikling av porteføljen Moderat 50%

Referanseindeksen er et verktøy som brukes til å måle porteføljens prestasjon og består av et representativ utvalg av selskaper.


Historisk avkastning for fond er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning avhenger blant annet av markedsutvikling, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.