Ikon, sparegris

Smart kapitalkonto

Denne kontoen selges ikke lenger. For de som allerede har kontoen, så er vilkårene som før. Rente fastsettes innen den 22. hver måned.

Du disponerer kontoen fritt i uttaksperioden
Du kan til enhver tid sette penger inn på kontoen
Garantert minimumsrente

Slik fungerer kontoen

Smart kapitalkonto er et fastrenteinnskudd som starter den 25. hver måned og utløper den 15. i påfølgende måned.
I uttaksperioden fra og med 15. til og med 25. hver måned disponerer du kontoen fritt.

Du kan til enhver tid sette penger inn på kontoen. Innen den 22. hver måned skal du ha mottatt tilbud om rente i en ny fastrenteperiode.


Priser og vilkår

3,00 %
  • Innskudd under kr 500.000, 1,30 % og 1,65 % fra 09.05.23
  • Renten er for gjeldende periode. Perioden starter 25. hver måned og utløper den 15. i påfølgende måned. Renten kan justeres den 25.
  • For å få Smart kapitalkonto må du ha lønnsinngang eller trygd/pensjon, nettbank og betalingskort hos oss
  • Minimum saldo på kontoen er 500.000 kroner. Renten gjelder fra første krone.

Fornyelsen skjer automatisk dersom du ikke gir oss beskjed om noe annet.

Uttak utenfor uttaksperioden belastes med 3% uttaksgebyr på beløpet som tas ut. Uttak utenfor uttaksperioden kan ikke føres selvbetjent.

Vi tilbyr garantert minimumsrente på kontoen tilsvarende 3 måneders NIBOR fratrukket 0,60 prosentpoeng.

Den andelen av innskudd beløp som overstiger 2 millioner kroner vil få rente lik ordinær sparekonto.