Ikon, sparegris

Smart kapitalkonto

God avkastning uten risiko. Med vår Smart kapitalkonto får du til enhver tid en av bankens beste renter på sparepengene dine.

Du disponerer kontoen fritt i uttaksperioden
Du kan til enhver tid sette penger inn på kontoen
Garantert minimumsrente

Slik fungerer kontoen

Smart kapitalkonto er et fastrenteinnskudd som starter den 25. hver måned og utløper den 15. i påfølgende måned.
I uttaksperioden fra og med 15. til og med 25. hver måned disponerer du kontoen fritt.

Du kan til enhver tid sette penger inn på kontoen. Innen den 22. hver måned skal du ha mottatt tilbud om rente i en ny fastrenteperiode.


Priser og vilkår

1,00 %
  • Renten er for gjeldende periode. Perioden starter 25. hver måned og utløper den 15. i påfølgende måned. Renten kan justeres den 25.
  • For å få Smart kapitalkonto må du ha lønnsinngang eller trygd/pensjon, nettbank og betalingskort hos oss
  • I tillegg kan alle over 70 år få kontoen
  • Minimum saldo på kontoen er 100.000 kroner
  • Maksimalt innskudd er 15.000.000 kroner dersom du ikke har avtalt noe annet med oss

Fornyelsen skjer automatisk dersom du ikke gir oss beskjed om noe annet.

Uttak utenfor uttaksperioden belastes med 3% uttaksgebyr på beløpet som tas ut. Uttak utenfor uttaksperioden kan ikke føres selvbetjent.

Vi tilbyr garantert minimumsrente på kontoen tilsvarende 3 måneders NIBOR fratrukket 0,30 prosentpoeng.