Sparekonto for barn og unge

Alle under 18 år får litt bedre rente på sparepengene enn voksne. Start gode sparevaner i ung alder.

  • Du får litt bedre rente
  • Ingen uttaksbegrensninger
  • Spar så ofte og så mye dere ønsker

Start tidlig med sparing

Mange foreldre og besteforeldre ønsker å spare til barnas fremtid. Sparekonto for barn og unge har litt bedre rente enn sparekonto for voksne. Kontoen er dermed egnet til å sette av de pengene du ønsker barnet skal overta på 18 års dagen. Barnet kan ikke selv disponere kontoen. Foreldre kan se og disponere kontoen i sin nettbank og mobilbank.


Slik bestiller duPriser og vilkår

1, 20 %
  • Spar så ofte og så mye dere ønsker
  • Ingen uttaksbegrensninger

Det er ingen bindingstid. Overføring mellom egne kontoer er gratis, mens betalinger gebyrbelastes.