Sparekonto for barn og unge

Hos oss får alle under 18 år litt bedre rente på sparepengene enn voksne. Start gode sparevaner i ung alder.

Du får litt bedre rente
Ingen uttaksbegrensninger
Spar så ofte og så mye dere ønsker

Start tidlig med sparing

Mange foreldre og besteforeldre ønsker å spare til barnas fremtid. Sparekonto for barn og unge har litt bedre rente enn sparekonto for voksne. Kontoen er dermed egnet til å sette av de pengene du ønsker barnet skal overta på 18 års dagen. Barnet kan ikke selv disponere kontoen. Foreldre kan se og disponere kontoen i sin nettbank og mobilbank.


Slik bestiller duPriser og vilkår

3,50 % (3,65 % fra 23.10.23)
  • Spar så ofte og så mye dere ønsker
  • Ingen uttaksbegrensninger

Det er ingen bindingstid. Overføring mellom egne kontoer er gratis, mens betalinger gebyrbelastes.