Hvordan leverer jeg a-meldingen?

For å kunne levere og hente a-meldingen må regnskapsprogrammet være koblet mot Altinn

1. Gå til Lønn i venstremenyen og velg A-melding. Her ser du hvilken periode du skal generere a-melding for. Husk at forrige periode må ha status Godkjent før du kan sende inn for neste. 

2. Klikk på perioden du skal sende inn a-melding for. 

regnskapsprogram-a-melding-veiviser-1

3. Velg hvilken type a-melding du skal levere: Full a-melding eller Bare arbeidsforhold. Normalt skal du levere full a-melding når du utbetaler lønn.  

4. Klikk på Legg til pensjonsinnretning og klikk på Lag a-melding


5. Kontroller oppsummeringen og klikk på Send


6. Klikk på Hent tilbakemelding. Dersom du mottar tilbakemelding med status Må sjekkes eller Øyeblikkelig må dette korrigeres før du kan gå til neste steg. 


7. Klikk på Vis betalingsinformasjon. Dette er kun mulig dersom tilbakemeldingens status er mottatt uten feil. 


8. Klikk på Til betaling


9. Sett hake ved de utbetalingspostene du ønsker å overføre til bank. Dersom du har har aktivert Autobank kan du sette hake ved Send betalinger direkte til bank. 

10. Klikk på Fullfør