Hvordan registrerer jeg ambulerende arbeidsgiveravgift på en ansatt?

Hvis du har ansatte som jobber 50 prosent eller mer av sin arbeidsmåned i en annen arbeidsgiveravgift-sone (aga-sone) enn den virksomheten er registrert i, kan du registrere dette ved hjelp av ambulerende arbeidsgiveravgit i selskapets lønnsinnstillinger. 

Føre arbeidstimer mot prosjekt der dimensjonen prosjekt er styrt mot en aga-sone

1. Gå til Dimensjoner i venstremenyen og velg Prosjekt. Opprett ny dimensjon ved behov og klikk på pilen for å velge Arbeidsgiveravgiftsone

ambulerende-aga-1

Alternativt kan du søke på sonen ved å klikke på Finn sone og skrive inn kommunenavn. 

Hvis brukeren fører timer mot prosjektet med en annen aga-sone, må dette være med når du overfører timer til lønn. Selve beregningen av arbeidsgiveravgiften skjer under A-melding


Føre lønnsposter direkte i lønnskjøringen som styres mot aga-soner

1. Gå til Lønn i venstremenyen og velg Lønnskjøring. Opprett en ny lønnskjøring som vanlig. 

2. Klikk på ikonet for kolonneoppsett og finn Sone

3. Fyll ut soner direkte på lønnsposten. Lønnsposter som føres uten sone vil beregnes ut fra den sonen som er registrert på selskapet under lønnsinnstillinger juridisk enhet. 

4. Klikk på Lagre og Avregn lønnskjøringen. 

5. Gå til Lønn i venstremenyen og velg A-melding. Klikk på A-meldingsdetaljer

6. Klikk på pilene for å navigere til den perioden du skal sende A-melding på og klikk på Beregn ambulerende aga

7. Se over feltene og klikk Bokfør

Du vil bli videresendt til bilaget hvis du klikker på bilagsnummeret i sammendraget på neste side. 


Etter bokføring og generering av A-meldingen kan du finne igjen detaljer om arbeidsgiveravgift her:


Sum og Grunnlag finner du her: 


Merk!

Hvis a-meldingen er rapportert inn med ambulerende arbeidsgiveravgift, kan man ikke generere tilleggsmelding. Bakgrunnen for dette er at prosentberegningen ved aga-soner kan bli annerledes, som kan føre til at aga-sonen blir innrapportert feil. Derfor kan man ved bruk av ambulerende arbeidsgiveravgift kun nullstille eller erstatte en tidligere innsendt a-melding. 


Konteringssammendrag

Gå til Nøkkeltall i venstremenyen og velg Rapporter. Klikk på Lønn og Konteringssammendrag ambulerende AGA

Du finner også bilaget ved å klikke på lenken. 

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }