Hvordan oppretter jeg en lønnskjøring?

For å kjøre og utbetale lønn må du først opprette en lønnskjøring.

1. Gå til Lønn og Lønnskjøring. Trykk på Ny lønnskjøring

regnskapsprogram-opprette-lonnskjoring-1

2. Fyll ut de ulike feltene i lønnskjøringen. Disse innstillingene vil gjelde for alle lønnsmottakere som er inkludert i lønnskjøringen. 

Forklaring til feltene: 

  • Beskrivelse: Hva lønnskjøringen gjelder for eller hvilken periode den tilsvarer. Eksempel: "Lønn august" eller "Feriepenger juni". Programmet kommer med forslag til tekst automatisk. Du trenger ikke å endre denne hvis du ikke ønsker det.   
  • Utbetalingsdato: Hvilken dato lønnen skal utbetales. Denne datoen bestemmer også hvilken periode lønnen innrapporteres på i a-meldingen. 
  • Fra-og-til dato: Hvilken periode lønnskjøringen gjelder for. 
  • Skattetrekk: Kan endres mellom Full skatt, Halv skatt eller Ingen skatt
  • Inkluder faste poster/trekk: Det er mulig å legge inn faste lønnslinjer eller lønnstrekk på ansattkortet. Her velger du om de faste postene og trekkene skal inkluderes i lønnskjøringen. 
  • Kryss av her i den måneden du skal utbetale feriepenger: Ved å krysse av her vil programmet automatisk beregne trekk i fastlønn på riktig måte den måneden feriepengene skal utbetales. 

3. Når du har opprettet lønnskjøringen går du videre til neste steg, der du har mulighet til å redigere innholdet i lønnskjøringen.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }