Hvordan bokfører jeg en lønnskjøring?

Når du er ferdig med å redigere og avregne en lønnskjøring, må du bokføre den. Du finner den aktuelle lønnskjøringen ved å gå til Lønn og Lønnskjøring.

Det er to måter å bokføre en lønnskjøring på: 

1. Bokføre lønnskjøringen samtidig som du avregner den. 

regnskapsprogram-bokfor-lonnskjoring-1

2. Bokføre lønnskjøringen fra statusbildet i lønnskjøringen, etter at den er avregnet. Statusbildet er det første som kommer opp når du velger en lønnskjøring som har status Avregnet eller Bokført


Konteringssammendrag

Uavhengig av hvordan du bokfører lønnskjøringen, vil du få opp valg som gjelder konteringssammendraget for lønnskjøringen. Her kan du gjøre tre endringer før du genererer bilaget:

  • Bokføringsdato: Programmet foreslår utbetalingsdato som bokføringsdato, men du kan endre dette om du ønsker. Vi anbefaler å bruke utbetalingsdato eller å aktivere periodisering av lønn. 
  • Nummerserie: Hvilken nummerserie du ønsker at konteringssammendraget skal tilhøre. 
  • Type bilag: Her kan du velge om det skal føres bilag med dimensjoner kun på resultatkonto, på resultat- og balansekonto eller uten dimensjon. Dersom du har lagt inn dimensjoner på en eller flere linjer i lønnskjøringen, vil bokføringen inkludere dimensjoner på de aktuelle hovedbokskontoene. Disse vil komme på egne linjer basert på valget du gjør her. Du kan også legge inn egendefinerte dimensjoner her som vil komme med på bokføringsfilen. 

Velg Generer for å lage bokføringsbilaget. Du får nå opp en forhåndsvisning som viser hvordan bilaget vil se ut i regnskapet. Når du har sett gjennom bilaget og alt ser korrekt ut, trykker du Bokfør


3. Når lønnskjøringen er avregnet og bokført, kan du utbetale lønn

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }