Hvordan registrerer jeg en eiendel der avskrivning allerede er påbegynt?

I utgangspunktet registrerer du en eiendel der avskrivning allerede er påbegynt, på samme måte som når du registrerer en ny eiendel. Forskjellen er at inngående regnskapsmessig verdi skal være lavere enn kjøpspris. Dette er fordi den regnskapsmessige verdien allerede er redusert gjennom tidligere avskrivninger. For at systemet skal kunne beregne riktige avskrivninger videre, må du likevel legge inn den opprinnelige kjøpsprisen som grunnlag.

1. Gå til Regnskap i venstremenyen og klikk på Eiendeler.

2. Klikk på Registrer ny eiendel

3. Legg inn informasjon om eiendelen på samme måte som når du registrerer en ny eiendel, men med ulik kjøpspris og inngående regnskapsmessig verdi.


Det er to måter å registrere regnskapsmessig avskrivning på, avhengig av om avskrivningskostnadene er bokført eller ikke.

Variant 1: Avskrivningskostnadene på eiendelen er bokført i tidligere regnskap til og med forrige regnskapsmåned

I dette tilfellet trenger du kun å registrere kjøpspris og den faktiske regnskapsmessige verdien for eiendelen. Hvis automatisk bokføring er aktivert, vil systemet bokføre avskrivningskostnadene fra og med siste dag i inneværende måned.


Variant 2: Det foreligger påløpte avskrivningskostnader som ikke er bokført

I dette tilfellet settes inngående regnskapsmessig verdi fortsatt til balanseført beløp, men fremfor å velge inneværende måned i feltet Avskrives fra og med, velger du den første måneden i perioden der det mangler bokførte avskrivningskostnader.