Hvordan registrerer jeg en ny eiendel?

Før du kan registrere en ny eiendel, må du bokføre kjøpet og sikre at balansekontoen har en saldo som dekker eiendelens verdi. 

1. Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Eiendeler

2. Klikk på Registrer ny eiendel

regnskapsprogram-registrere-ny-eiendel-1

3. Legg inn informasjon om eiendelen. Systemet velger automatisk avskrivningskonto og saldogruppe basert på balansekontoen som er oppgitt.


4. Angi kostnadskontoen som avskrivningskostnader skal posteres mot i feltet for avskrivningskonto. Ved registrering av en ny eiendel skal inngående regnskapsmessig verdi være lik kjøpspris. Du kan angi en utrangeringsverdi hvis det er relevant.


5. Automatisk bokføring av avskrivningskostnader baseres på eiendelens regnskapsmessige verdi og levetid. Du kan overstyre den foreslåtte levetiden basert på balansekontoen. Systemet vil også automatisk beregne skattemessig avskrivning basert på eiendelens verdi og angitt saldogruppe. Klikk på Lagre når all informasjon om eiendelen er lagt inn. 


6. På spørsmål om du vil starte automatiske avskrivninger, kan du avbryte og gå tilbake til registreringen ved å trykke Avbryt, vente med å aktivere automatiske avskrivninger ved å velge Nei, eller starte automatiske avskrivninger umiddelbart ved å trykke Start avskrivninger nå.