Hvordan korrigerer jeg et bilag?

Når du korrigerer et bilag blir det originale bilaget kreditert og nye føringer blir gjort. Du kan korrigere enten via bilagssøk eller fra regningsoversikten. Merk at du ikke kan korrigere en utgående faktura, da må du lage en kreditnota

Korrigere fra bilagssøk

1. Gå til Regnskap i venstremenyen og klikk på Søk på bilag

2. Klikk på de tre prikkene på linjen til bilaget som skal korrigeres. Klikk så på Korriger bilag. Hvis bilaget du skal korrigere er en leverandørfaktura, tilbakebetaling eller kvittering, blir du sendt direkte til leverandørfakturaen, slik vi har beskrevet lengre ned på siden. Hvis bilaget er et manuelt bilag, følger du oppskriften under.

Endre bilag, søk.

3. Gjør de korrigeringene du ønsker på bilaget. Klikk på Lagre og bokfør etter korrigeringen. 

4. Programmet informerer deg nå om at det originale bilaget blir kreditert på samme dato som bilagsdatoen. Klikk Fortsett for å fullføre korrigeringen. 


Korrigere en leverandørfaktura

En inngående faktura kan du korrigere fra regningsoversikten.

1. Gå til Utgift og Regninger i venstremenyen. 

2. Klikk deg inn på den aktuelle fakturaen. 

3. Klikk på den grønne nedtrekksmenyen og velg Korriger

4. Gjør de korrigeringene du ønsker. Klikk på Lagre korrigering når du er ferdig. 


Verdt å vite når du korrigerer via regningsoversikten

Når du korrigerer fra regningsoversikten åpnes alle felter for korrigering, men du må være oppmerksom på følgende:

  • Du må opprette en ny betaling dersom du har sendt en faktura til betalingsliste, men ikke har betalt ennå. Hvis du allerede har betalt fakturaen via bankintegrasjon, vil kun fakturabilaget bli justert. Hvis du har registrert en manuell betaling, vil du ha mulighet til å korrigere fakturaen alene eller slette den tilknyttede betalingsmodulen. 
  • Hvis du har knyttet fakturaen til en betaling i bankmodulen kan du ikke bytte leverandør. Hvis betalingen er registrert manuelt må du slette betalingsbilaget for å bytte leverandør. 
  • Hvis fakturaen er periodisert må du periodisere på nytt etter å ha gjort nødvendige korrigeringer som påvirker kontering av periodiseringsbilaget. Du kan velge funksjonen Periodisering på de aktuelle bilagslinjene og lagre periodiseringen før du gjør korrigeringen. 
  • Hvis du korrigerer et bilag med MVA-korreksjon må du huske at dette kan påvirke innsendt MVA-oppgave. Du kan enten sende inn MVA-oppgaven på nytt eller ta hensyn til korreksjonen i neste MVA-oppgave. 
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }