Hvordan endrer jeg feriepengesats for en ansatt?

En endring av feriepengesats vil i utgangspunktet kun være aktuelt for ansatte under 60 år. Systemet justerer automatisk satsen for ansatte over 60 år

1. Gå til Innstillinger i toppmenyen og klikk på Lønn

endre-feriepengesats-1

2. Velg fanen Feriepenger og klikk på Registrer under Feriepengegrunnlag


3. Registrer eventuelle endringer per ansatt under kolonnen Sats og klikk på Lagre