Hvordan endrer jeg mva-innstillinger?

1. Gå til Innstillinger i toppmenyen og velg Regnskap

2. Gå til feltet for Periode og MVA.

I feltet MVA-pliktig oppgir du om selskapet er avgiftspliktig, avgiftsfri eller planlegger MVA-registrering etter passert omsetningsgrense.

Under Mva skjema velger du det skjemaet som gjelder for det aktuelle selskapet. 

I feltet Mva perioder oppgir du hvor ofte du skal sende MVA-melding: månedlig, årlig eller to-månedlig. Du kan senere endre MVA-perioden. Den kan for eksempel endres fra to-månedlig til årlig så lenge du ikke har noen aktive MVA-meldinger dette året. Om du har innsendte MVA-meldinger som er slettet i regnskapsåret, vil du ikke lenger ha mulighet til å hente frem disse hvis du endrer periodeoppsettet. Endringen vil gjelde fra og med det regnskapsåret du jobber i når innstillingen endres.

Du har også mulighet til å åpne regnskapet hvis det er blitt låst, for eksempel i forbindelse med en innsending av MVA-melding. Dette gjøres fra Regnskap låst til og med. Ved å klikke på Vis historikk får du en oversikt over hver enkelt periode som har blitt låst eller åpnet, datoen det ble utført, hvilken bruker som utførte handlingen og eventuelle kommentarer hvis en tidligere sperret periode har blitt åpnet.

regnskapsprogram-endre-mva-periode-1

Du har ytterligere to valg under Flere felter:

Hvis du har valgt Periodiser etter leveringsdato, kan du ha forskjellige datoer for MVA-periode og kostnadsperiode. Hvis du for eksempel mottar en faktura med fakturadato 01.03.2023, men kostnaden gjelder februar måned, kan du bokføre denne med regnskapsdato i mars og leveringsdato i februar. MVA vil da bli beregnet og betalt i 2. termin (i mars), mens kostnaden vil bli bokført i februar. Hvis denne innstillingen ikke er aktivert, vil regnskapsdato styre både MVA og kostnadsperiode.

Du kan også velge å beregne MVA-sats basert på regnskapsdato ved å sette hake for dette.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }