Hvordan setter jeg opp trekk i lønn for ferie?

Velge trekk i fastlønn for feriemåned

1. Gå til Innstillinger i toppmenyen og klikk på Lønn

feriepenger-oppsett-1

2. Velg fanen for Feriepenger. Klikk på nedtrekkslisten og velg mellom følgende Trekk i fastlønn i feriemåned

  • +1/26 av månedslønn: brukes ved utbetaling av 10,2% feriepenger trekkfritt (4 uker ferie, ferieloven)
  • -4/26 av månedslønn: brukes ved utbetaling av 12% feriepenger trekkfritt (5 uker ferie)
  • -3/22 av månedslønn: kan også brukes ved utbetaling av 12% feriepenger (5 uker ferie), men er en litt annen brøk

Besøk gjerne Skatteetaten for mer informasjon. 

Merk at det kun er selve trekket som rapporteres i feriemåneden, ikke fastlønn. Ved lønnsregistrering brukes lønnsarten for månedslønn som vanlig, men posten flyttes til a-meldingsbeskrivelsen Trekk i lønn for ferie når a-melding genereres. Det som rapporteres i a-melding i feriemåneden er altså et negativt beløp (for eksempel -4/26 av ordinær månedslønn) med beskrivelsen Trekk i lønn for ferie. Ingenting rapporteres som fastlønn. Dette vil håndteres av NAV og andre som henter lønnsopplysninger fra a-meldingen. 


Registrere korrekt oppsett for egendefinerte lønnsarter på fastlønn

1. Gå til Lønn i venstremenyen og klikk på Lønnskjøring. Klikk på Flere valg og velg Lønnsarter

2. Velg aktuell lønnsart. Bildene viser som et eksempel en egendefinert lønnsart 1000 Fastlønn sommervikar.    

3. Velg fanen Innstillinger og sett hake ved Trekk i fastlønn for ferie

På systemets standard lønnsarter for fastlønn er haken for trekk i fastlønn for ferie allerede lagt inn, men sjekk alltid lønnsartene før du tar dem i bruk. 


Legge inn lønnsarten med hake for trekk i fastlønn for ferie som fast post på en ansatt

1. Gå til Lønn i venstremenyen og velg Ansatt. Klikk på aktuell ansatt. 

2. Velg knappen for Registrer faste poster og følg fremgangsmåten i artikkelen. 


Merk!

Rett til feriepenger og rett på feriedager er to adskilte ting. En ansatt kan for eksempel ha rett til fem uker ferie selv om hen ikke har opptjent feriepenger. Regelen er at feriepenger utbetales når den ansatte tar ut ferie. De fleste med fastlønn har avtale om feriepenger og trekk i lønn i juni, men dette er en norm og ikke en regel. Det er ikke uvanlig at ansatte ikke tar ut full ferie, og det finnes ikke noe fasitsvar på hva som er beste praksis med tanke på feriepengeutbetaling. Lønnsansvarlig i selskapet må finne den løsningen som passer best. 

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }