Hvordan legger jeg inn faste poster på en ansatt?

1. Gå til Lønn i venstremenyen og velg Ansatte

2. Velg den ansatte du ønsker å legge inn faste poster på. 

faste-poster-1

3. Klikk på Registrer faste poster eller Masseregistrering

Ved å gå til Rediger alle i hovedvisningen av faste poster kan du redigere allerede registrerte faste poster. Her kan du også legge til nye faste poster. 


Registrere faste poster

1. Velg Lønnsart. Mye av informasjonen fylles ut automatisk avhengig av hvordan den aktuelle lønnsarten er definert. Hvis en lønnsart henter sats fra ytelser i ansattkortet, må du ha lagt inn denne informasjonen for at systemet skal hente satsen. Hvis sats for lønnsart defineres i lønnsarten hentes den automatisk uavhengig av om ytelser er lagt opp på den ansatte. 

2. Klikk på Flere felter dersom du ønsker å legge inn dimensjoner per faste post. Egendefinerte dimensjoner vil også dukke opp her. 

Merk at fastlønn vil avkortes relativt til perioden for lønnskjøringen. Hvis det for eksempel skal utbetales lønn for oktober og en ansatt legges opp med fastlønnspost som starter 15. oktober, vil systemet automatisk legge opp en utbetaling på omtrent 50% av fastlønnen. 


Masseregistrering

1. Legg inn lønnsarter under kolonnen Lønnsart. Systemet vil da foreslå passende innstillinger på samtlige kolonner. Klikk på ikonet for kolonneoppsettet hvis du ønsker å endre hvilke kolonner som ligger synlig. 

2. Klikk på Lagre