Hvordan registrerer jeg firmabil på en ansatt?

Firmabil registrerer du på ansattkortet til den ansatte. Opplysningene om firmabil kommer med som en fast post på lønnskjøringen. 

1. Gå til Lønn og i venstremenyen og velg Ansatte.

2. Klikk på den ansatte du skal registrere firmabil på.

regnskapsprogram-firmabil-1

3. Klikk på Firmabil under overskriften Faste lønnsposter


4. Åpne nedtrekkslisten for å få opp tilgjengelige alternativer. 


Hvis den ansatte bruker bilen til privatkjøring, bør du velge Vanlig firmabil. Er det flere biler eller at bilen er i en bilpool som også blir benyttet til privat bruk, velger du Vanlig firmabil - bilpool. Hvis den ansatte ikke fører opp kjørebok og har en varebil som blir også benyttet til privat bruk, velger du da Varebil/lastebil under 7,5 tonn


5. Velg riktig Lønnsart, fyll inn Tilleggsopplysninger og eventuelt de andre feltene.

6. Avslutt ved å klikke Lagre


Beskrivelse av feltene:

 • Lønnsart: Knytt firmabilen opp mot en lønnsart som skal brukes ved lønnskjøring. 
 • Beskrivelse: Legg inn en beskrivelse som legges til tekstfeltet for hver gang du kjører lønn. Hvis du ikke legger inn en ny beskrivelse, vil systemet automatisk foreslå navnet til lønnsarten.
 • Listepris: Legg inn hele summen for listeprisen. Du kan søke opp listeprisen på din bil hos Skatteetaten. Dersom det er gjort påkostninger på bilen må det også legges til i summen for listeprisen.
 • Registreringsnummer: Legg inn bilens registreringsnummer.  
 • Registreringsår: Legg inn bilens registreringsår. Dette finner du i bilens vognkort. Dette feltet har innvirkning på skattegrunnlaget til firmabilen. 
 • Dette er en el-bil: Sett hake her hvis firmabilen er en el-bil. El-biler har redusert skattegrunnlag. 
 • Antatt kjørelengde over 40.000 km i året: Sett hake her hvis antatt kjørelengde er over 40.000 km i året. Dette vil redusere skattebeløpet til bilen. 
 • Arbeidsforhold: Legg inn hvilket arbeidsforhold firmabilen skal knyttes opp mot. 
 • Fra dato og til dato: Legg inn fra og til dato for denne fastlønnsposten. Den vil da bli oppdatert til nye satser ved overgeng til nytt år. Hvis du oppretter et nytt år i programmet før nye skatteregler blir kjent og er oppdatert i programmet, må du legge inn riktig skattepliktig beløp manuelt for det nye året. 
 • Konto: Legg inn hvilken konto denne faste lønnsposten skal føres mot. 
 • Antall: Legg inn antall
 • Sats: Satsen beregnes automatisk hvis du har fylt ut alle opplysninger. 
 • Sum: Dette er den skattbare summen per måned, altså sats x antall. 
 • Utbetales: Sett hake i dette feltet hvis summen skal utbetales som lønn. Hvis feltet ikke er markert, betyr det at posten kun er med i beregningen av skatt og arbeidsgiveravgift, uten at summen utbetales som lønn.
 • Flere felter: Trykk på pila i dette feltet for å hente frem flere felter du kan knytte til denne faste lønnsposten, blant annet Prosjekt, Avdeling og Mva
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }