Hvordan registrerer jeg firmabil på en ansatt?

Firmabil registrerer du på ansattkortet til den ansatte. Opplysningene om firmabil kommer med som en fast post på lønnskjøringen. 

1. Gå til Lønn og Ansatte i menyen, og trykk deg inn på den aktuelle ansatte. 

2. I feltet Faste lønnsposter trykker du på Firmabil


3. Velg hvilken type bil du skal registrere på den ansatte:

 • Vanlig firmabil
 • Vanlig firmabil - bilpool
 • Varebil/Lastebil under 7,5 tonn

Trykk på informasjonsikonet bak Velg riktig type bil for å lese mer om de ulike alternativene. Når du har valgt type bil, får du opp flere valg. 


4. Fyll ut informasjon om firmabilen: 

 • Lønnsart: Knytt firmabilen opp mot en lønnsart som benyttes ved lønnskjøring. 
 • Beskrivelse: Legg inn en beskrivelse av firmabilen. Denne teksten vil komme med på lønnskjøringen til den ansatte. Hvis du ikke legger inn beskrivelse vil programmet automatisk foreslå navnet på lønnsarten som beskrivelse. 
 • Listepris: Legg inn totalsummen for listeprisen. Du kan søke opp listeprisen på din bil hos Skatteetaten. Dersom det er gjort påkostninger på bilen må det også legges til i summen for listeprisen.
 • Registreringsnummer: Legg inn bilens registreringsnummer.  
 • Registreringsår: Legg inn bilens registreringsår. Dette finner du i bilens vognkort. Dette feltet har innvirkning på skattegrunnlaget til firmabilen. 
 • Dette er en el-bil: Sett hake her hvis firmabilen er en el-bil. El-biler har redusert skattegrunnlag. 
 • Antatt kjørelengde over 40.000 km i året: Sett hake her hvis antatt kjørelengde er over 40.000 km i året. Dette vil redusere skattebeløpet til bilen. 
 • Arbeidsforhold: Legg inn hvilket arbeidsforhold firmabilen skal knyttes opp mot. 
 • Fra dato og til dato: Legg inn fra og til dato for denne fastlønnsposten. Den vil da bli oppdatert til nye satser ved overgeng til nytt år. Hvis du oppretter et nytt år i programmet før nye skatteregler blir kjent og er oppdatert i programmet, må du legge inn riktig skattepliktig beløp manuelt for det nye året. 
 • Konto: Legg inn hvilken konto denne faste lønnsposten skal føres mot. 
 • Antall: Legg inn antall
 • Sats: Satsen beregnes automatisk hvis du har fylt ut alle opplysninger. 
 • Sum: Dette er den skattbare summen per måned, altså sats x antall. 
 • Utbetales: Sett hake i dette feltet hvis summen skal utbetales som lønn. Hvis feltet ikke er markert, betyr det at posten kun er med i beregningen av skatt og arbeidsgiveravgift, uten at summen utbetales som lønn.
 • Flere felter: Trykk på pila i dette feltet for å hente frem flere felter du kan knytte til denne faste lønnsposten, blant annet Prosjekt, Avdeling og Mva