Hvordan importerer jeg variable lønnsposter fra Excel til lønnskjøring?

Du kan importere lønnsposter på to ulike måter i systemet. 

Importere via Variable lønnsposter

1. Gå til Lønn i venstremenyen og velg Variable lønnsposter.

2. Velg hvilken lønnskjøring postene skal overføres til. Nedtrekkslisten vil kun vise lønnskjøringer med status Opprettet. Hvis det ikke ligger en lønnskjøring med status opprettet, gå til Lønn i venstremenyen og velg Lønnskjøring. Klikk på Ny lønnskjøring og fyll ut som vanlig.

3. Klikk på Flere valg og velg Importer variable lønnsposter.

regnskapsprogram-importere-lonnsposter-1


4.
Klikk Last ned mal.

Legg inn nødvendig informasjon. Kolonnene markert i gult er obligatoriske. 


5.
Klikk Velg fil for å laste opp ferdig utfylt fil og avslutt ved å klikke Import.


Importere via Importsentralen

1. Gå til Innstillinger i toppmenyen og velg Importsentral.


2.
Under fanen Import finner du Variable lønnsposter. Klikk på Last ned mal og åpne filen i Excel. 


3.
Fyll ut filen med minimum Lønnsart, Ansattnr. og Antall for å få godkjent opplastningen. 


4.
Klikk på Importer og Velg fil for å laste filen opp. Husk å velge rett Datoformat og Lønnskjøring. Avslutt ved å klikke Start import.


Feltbeskrivelse for filen er felles for begge importfilene:

*Kolonnen er obligatorisk for å få godkjent opplastningen, de andre kolonnene er enten valgfritt eller kan fylles ut inne i systemet etter opplastningen. 

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }