Hvordan fungerer innbetalinger?

Gå til Bank i venstremenyen. Her finner du en oversikt over alle innbetalinger som er registrert i programmet, både gjennom Autobank og manuelt.

Hvis selskapet mottar innbetalinger på flere kontonumre, vil alle vises i listen. Under kolonnen Konto til kan du se hvilket kontonummer betalinger er knyttet til. Merk at innbetalinger som er bokført manuelt via bilagsregistrering ikke vil vises i denne oversikten. 


Alle innbetalinger

Under fanen Alle ser du alle innbetalingene som er registrert på selskapet, både de som er registrert automatisk og eventuelle innbetalinger som er lastet opp manuelt. I dette bildet kan du også laste opp innbetalingsfiler manuelt og redigere bokføringsregler

Hvis du ønsker mest mulig informasjon om en innbetaling kan du hente frem feltene Fakturanr, Debitor, Kunde, Konto fra, og Beskrivelse i kolonneoppsettet. 

innbetalinger-1

Innbetalt ingen match

Her ligger alle innbetalinger som programmet ikke klarer å matche automatisk. Disse innbetalingene blir ført mot en interimskonto, og må håndteres manuelt. Her finner du også innbetalinger som har blitt automatisk kreditert og skjult av programmet i henhold til bokføringsreglene som er satt opp. Sett hake ved Vis skjulte betalinger for å se disse. 


Innbetalt og bokført

Her finner du alle innbetalingene som er lest inn og bokført i programmet. Dette inkluderer innbetalingene som er automatisk matchet og fullført i programmet, samt innbetalingene som er ferdigbehandlet fra Innbetalt ingen match

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }