Hvordan oppretter jeg ny betalingsmåte?

Hvis du skal registrere en kvittering som ikke er betalt fra en av bedriftens bankkontoer, kan du opprette en ny betalingsmåte å registrere kjøpet mot.

1. Gå til Utgift i venstremenyen og velg Innboks. Registrer kvitteringen på vanlig måte.

2. I stedet for å velge bankkonto kjøpet ble gjort fra i feltet Betalingsmåte, trykker du på Opprett ny betalingsmåte.

Enkeltpersonforetak (ENK) som skal registrere et privat utlegg, kan bruke den forhåndsopprettede betalingsmåten Privat utlegg - innehaver ENK som bokføres mot hovedbokskonto 2060. 

regnskapsprogram-ny-betalingsmaate-1

3. Legg inn navn på betalingsmåte og hvilken hovedbokskonto den skal føres mot.


Eksempler på bruk av annen betalingsmåte 

  • Du har hatt et privat utlegg som eier av et aksjeselskap, og ønsker å bokføre kvitteringen mot eksempelvis konto 2915 Gjeld til eiere. Du kan da lage en betalingsmåte som bokfører automatisk mot denne hovedbokskontoen.
  • Da du avstemte bankkontoen for en periode manglet du noen kvitteringer for bruk av bedriftskortet. Du laget deg da en egen mellomregningskonto for bedriftskortet i 1570-serien for å få avstemt bankkontoen. Når du skal bokføre kvitteringen for kjøpet i etterkant kan du bruke mellomregningskontoen som betalingsmetode.
  • Da du mottok faktura fra et kredittkortselskap, manglet du kvitteringene for bruk av kortet. Du laget deg da en egen mellomregningskonto for kredittkortet i 1570-serien for å få bokført fakturaen. Når du skal bokføre kvitteringene for bruk i etterkant kan du bruke mellomregningskontoen som betalingsmetode.
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }