Hvordan gjør jeg opp for nye bilag i tidligere innsendt mva-termin?

I SpareBank 1 Regnskap er det to muligheter for å gjøre opp bilag fra tidligere oppgjorte mva-terminer:

Metode 1. Du kan kjøre mva-oppgjør for bilag fra tidligere terminer ved å sende en ny mva-melding for de aktuelle terminene (anbefales).

Metode 2. Du kan kjøre mva-oppgjør for bilag fra tidligere terminer i en annen mva-termin.

 


Metode 1: Ny mva-melding for tidligere terminer (anbefales)

I eksemplet under er mva fra termin 1 gjort opp, bokført og betalt. Deretter har det kommet nye posteringer i terminen underveis. På info-feltet får du da frem beskjeden "Nye poster". Disse kan nå kjøres i termin 1, selv om andre terminer er blitt sendt inn til Altinn og bokført. 

Trykk på termin 1 for å opprette en ny mva-melding for terminen. 

Du får da beskjed om at "nye poster er registrert på denne terminen etter sist innsendelse" over mva-oppgaven. Trykk på pil ned ved siden av "Registrer som betalt" og trykk deretter "Klargjør ny mva-melding". 

Funksjonen "Klargjør ny mva-melding" krediterer og sletter tidligere mva-kjøring. Siden du da sender inn en ny mva-melding, erstattes mva-meldingen som ble sendt inn tidligere .

Kontroller mva-oppgaven og send den inn. Når mva-oppgaven er signert, får du status "fullført" og et bilag blir generert. Deretter kan du sende mva-oppgaven til betaling.

Merk at dersom du allerede har betalt inn sist innsendte mva-melding, skal du kun betale differansen på tidligere innsendt melding og den nye meldingen. 

  • Dersom gammel mva-melding er betalt, kan du se restbeløp som skal betales ved å sjekke saldo på konto 2740 for den aktuelle perioden. 
  • Dersom gammel mva-melding ikke er betalt, kan du redigere beløp fra utbetalingslisten i bankmodulen.


Metode 2: Mva-oppgjør for bilag fra tidligere terminer gjøres i en annen termin

Hvis du har bilag fra tidligere terminer som ikke er gjort opp i mva-oppgjøret for terminen de tilhører, kan du kjøre mva-oppgjør for bilagene i en annen termin.

Eksemplet under viser når bilag er bokført i en tidligere termin, men bruker har valgt å ta dem med i oppgjøret for 2. termin. I info-feltet får du da beskjed om at 2. termin inneholder poster fra tidligere terminer.

Dersom det er ført bilag i en tidligere termin etter innsending av denne, vil du få beskjed om at "nye poster er registrert på tidligere terminer etter innsendelse" i mva-meldingen. Du kan se føringene som ikke er oppgjort ved å trykke på "Se nye føringer". 

Hvis du ønsker å ta med disse posteringene fra tidligere perioder, trykker du på "klargjør mva-melding". Sett kryss for "ta med nye poster fra tidligere terminer på denne innsendelsen", da vil posteringer fra tidligere terminer komme med på dette oppgjøret.

Kontroller mva-oppgaven og send inn. Når mva-oppgaven er blitt signert, får du status "fullført" og et bilag blir generert. Deretter kan du sende mva-oppgaven til betaling.

Om en mva-melding inneholder bilag fra tidligere terminer, vil du enkelt kunne se disse ved å velge "Se nye føringer" i info-boksen som legger seg øverst i mva-meldingen.