Hvordan oppretter jeg en lønnskjøring?

For å kjøre og utbetale lønn må du først opprette en lønnskjøring.

1. Gå til Lønn og Lønnskjøring. Trykk på Ny lønnskjøring

regnskapsprogram-opprette-lonnskjoring-1

2. Fyll ut de ulike feltene i lønnskjøringen. Disse innstillingene vil gjelde for alle lønnsmottakere som er inkludert i lønnskjøringen. 

Forklaring til feltene: 

  • Beskrivelse: Hva lønnskjøringen gjelder for eller hvilken periode den tilsvarer. Eksempel: "Lønn august" eller "Feriepenger juni". Programmet kommer med forslag til tekst automatisk. Du trenger ikke å endre denne hvis du ikke ønsker det.   
  • Utbetalingsdato: Hvilken dato lønnen skal utbetales. Denne datoen bestemmer også hvilken periode lønnen innrapporteres på i a-meldingen. 
  • Fra-og-til dato: Hvilken periode lønnskjøringen gjelder for. 
  • Skattetrekk: Kan endres mellom Full skatt, Halv skatt eller Ingen skatt
  • Inkluder faste poster/trekk: Det er mulig å legge inn faste lønnslinjer eller lønnstrekk på ansattkortet. Her velger du om de faste postene og trekkene skal inkluderes i lønnskjøringen. 
  • Kryss av her i den måneden du skal utbetale feriepenger: Ved å krysse av her vil programmet automatisk beregne trekk i fastlønn på riktig måte den måneden feriepengene skal utbetales. 

3. Når du har opprettet lønnskjøringen går du videre til neste steg, der du har mulighet til å redigere innholdet i lønnskjøringen.