Hvordan fører jeg dimensjoner på en hovedbokskonto?

Du kan velge at en konto skal påføres en dimensjon. Disse har tre statuser: 

  • Påkrevd: Du får ikke bokført mot kontoen med mindre de påkrevde dimensjonene er lagt inn. 
  • Advarsel: Du får en advarsel dersom du bokfører uten den valgte dimensjonen. 
  • Ikke satt: Ingen restriksjoner (standard)

Aktivering av påkrevde dimensjoner kan gjøres for en enkelt konto om gangen, eller basert på et utvalg av kontoer.

Sette påkrevde dimensjoner på en enkelt konto

1. Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Kontoplan

2. Velg aktuell konto. 

3. Gå til feltet for Påkrevde dimensjoner. Der velger du dimensjonen og velger deretter Påkrevd, Advarsel eller Ikke satt

4. Klikk Lagre


Sette påkrevde dimensjoner på et utvalg av kontoer

1. Gå til Regnskap i venstremenyen og velg Kontoplan

2. Trykk på de tre prikkene øverst til høyre og velg Sett påkrevde dimensjoner

3. Velg dimensjon og hvilken type restriksjon du ønsker å sette. Legg så inn spennet av kontoer som denne regelen skal gjelde for. Klikk Lagre

Hvis du ønsker å reversere restriksjonene, setter du de påkrevde dimensjonene til Ikke satt