Hva betyr prisfaktor for gjentakende faktura?

Prisfaktor på gjentakende faktura avgjør hvilken periode produktprisen gjelder for. Du kan endre prisfaktor ved å trykke på pila i fanen Prisfaktor inne på den aktuelle gjentakende fakturaen. 

  • Velger du Fast vil produktprisen følge prisen som er satt på produktet uavhengig av hvilken periode det faktureres for. 
  • Valgene Pr. måned, Pr. kvartal og Pr. år vil gjøre at produktprisen gjelder for henholdsvis en måned, et kvartal eller et år. 
regnskapsprogram-prisfaktor-gjentakende-faktura

Eksempel med bruk av prisfaktor

Du har en gjentakende faktura med månedlig utsending, prisfaktor per kvartal og pris på produkt er 15 000 kroner. Dette gir en produktpris per faktura som tilsvarer 15 000 kroner/3 måneder = 5000 kroner per faktura. 

Dersom du har kvartalsvis utsending, prisfaktor per måned og pris på produkt er 15 000 kroner, vil produktprisen tilsvare 15 000 kroner * 3 måneder = 45 000 kroner per faktura. 


Avtaledato på gjentakende faktura

Dersom du benytter prisfaktor og første fakturadato er senere enn dato for oppstart av avtalen, må du sette avtaledato for at systemet skal beregne pris fra avtaledato til fakturadato. Dette vil ikke ha betydning dersom prisfaktor er satt til Fast

I feltet Avtaledato legger du inn datoen regnskapsprogrammet skal beregne pris fra. På første faktura vil kunden da bli fakturert for beregnet pris fra Avtaledato til Neste fakturadato, pluss påfølgende periode ut fra hvilken Prisfaktor du har registrert på den gjentakende fakturaen. 

I bildet øverst vil kunden faktureres for perioden 23.11-30.11 og 1.12-31.12 på samme faktura. 

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }