Hvordan fører jeg refusjon av arbeidsgiveravgift på sykepenger?

1. Gå til Lønn i venstremenyen og velg Lønnskjøring.

2. Opprett en ny lønnskjøring eller klikk på en lønnskjøring med status opprettet

Legge inn lønn fra tidligere.

3. Klikk på aktuell ansatt.

4. Legg inn systemets standard lønnsart 910 eller 911 Refusjon sykelønn (aga) og sats med negativt fortegn. Satsen finner du i vedtaket fra Nav.

5. Klikk på Lagre


Beregne ekstra arbeidsgiveravgift ved refusjon fra NAV

NAV har besluttet å endre refusjon av sykepenger/permisjon. Refusjon av sykepenger og permisjoner skal redusere lønnsgrunnlaget og vil dermed ikke telle med når det beregnes 5 % ekstra arbeidsgiveravgift. Dette er uavhengig av om arbeidstaker er syk tidlig på året eller etter at fribeløpet på 750.000 kroner er passert. Vi anbefaler å føre refusjon på lønnsart 911 hvis du er usikker på om den ansattes lønnsgrunnlag går over fribeløpsgrensen.