Hvordan legger jeg inn faste poster på en ansatt?

1. Gå til Lønn i venstremenyen og velg Ansatte

2. Velg den ansatte du ønsker å legge inn faste poster på. 

faste-poster-1

3. Klikk på Registrer faste poster eller Masseregistrering

Ved å gå til Rediger alle i hovedvisningen av faste poster kan du redigere allerede registrerte faste poster. Her kan du også legge til nye faste poster. 


Registrere faste poster

1. Velg Lønnsart. Mye av informasjonen fylles ut automatisk avhengig av hvordan den aktuelle lønnsarten er definert. Hvis en lønnsart henter sats fra ytelser i ansattkortet, må du ha lagt inn denne informasjonen for at systemet skal hente satsen. Hvis sats for lønnsart defineres i lønnsarten hentes den automatisk uavhengig av om ytelser er lagt opp på den ansatte. 

2. Klikk på Flere felter dersom du ønsker å legge inn dimensjoner per faste post. Egendefinerte dimensjoner vil også dukke opp her. 

Merk at fastlønn vil avkortes relativt til perioden for lønnskjøringen. Hvis det for eksempel skal utbetales lønn for oktober og en ansatt legges opp med fastlønnspost som starter 15. oktober, vil systemet automatisk legge opp en utbetaling på omtrent 50% av fastlønnen. 


Masseregistrering

1. Legg inn lønnsarter under kolonnen Lønnsart. Systemet vil da foreslå passende innstillinger på samtlige kolonner. Klikk på ikonet for kolonneoppsettet hvis du ønsker å endre hvilke kolonner som ligger synlig. 

2. Klikk på Lagre

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }