Hva er belastningsskader?

Belastningsskader er definert som skader, plager og lidelser knyttet til muskel- og skjelettet, som har utviklet seg gradvis over tid på grunn av overbelastning eller feil belastning. 

Som hovedregel er ikke en belastningsskade å anse som en yrkesskade, og er derfor ikke dekket av yrkesskadeforsikringen, etter yrkesskadeforsikringsloven. 

Dersom arbeidsgiver har utvidet yrkesskadeforsikringen med annen sykdom, kan du ha rett til erstatning fra denne forsikringen. 
 

Les også: