• Belastningsskader er definert som skader, plager og lidelser knyttet til muskel- og skjelettet, som har utviklet seg gradvis over tid på grunn av overbelastning eller feil belastning. 

    Som hovedregel er ikke en belastningsskade å anse som en yrkesskade, og er derfor ikke dekket av yrkesskadeforsikringen, etter yrkesskadeforsikringsloven. 

    Dersom arbeidsgiver har utvidet yrkesskadeforsikringen med annen sykdom, kan du ha rett til erstatning fra annen sykdomsforsikringen.