Hva er medisinsk invaliditet?

Medisinsk invaliditet betyr at du har mistet deler av den normale kroppsfunksjonen din. Eksempler på medisinsk invaliditet er at du har:

  • mistet syn
  • mistet hørsel
  • ryket fremre korsbånd
  • fått en kneskade
  • amputert en finger

Medisinsk invaliditet bedømmes ut fra et lovbestemt gradsystem fra 1 til 100 prosent. Har du for eksempel fått en kneskade i form av kneleddsartrodese/ankylose vil det gi deg en invaliditetsgrad på 20 %, mens tap av fremre korsbånd gir 5 % invaliditetsgrad, basert på invaliditetstabellen hos lovdata.no

Har du skadet deg er det legen din som beregner hvilken invaliditetsgrad du har. Har du fått påvist varig medisinsk invaliditet kan du ha krav på ménerstatning både fra folktrygden og fra forsikringene. Varig medisinsk invaliditet kan være dekket av følgende forsikringer:

Les også: