Hva er produktansvar?

Produktansvar er et rettslig erstatningsansvar som følger produktansvarsloven. Produktansvaret gjelder for alle som produserer, importerer, markedsfører, bearbeider eller setter sitt navn på et fysisk produkt. I denne rollen bærer man ansvaret dersom en sikkerhetsmangel eller svikt ved produktet forårsaker en skade på noe eller noen.

Det at produktansvaret er et rettslig erstatningsansvar, vil også bety at det er en økonomisk risiko for bedrifter som omfattes av ansvaret. Produktansvarsforsikringen er derfor en veldig viktig forsikring for bedrifter som produserer og/eller selger produkter.

Hvem er ansvarlig som «produsent» etter produktansvarsloven?

En produsent er ansvarlig for et produkt etter produktansvarsloven hvis de faller inn under en av følgende kategorier:

 1. Tilvirker eller frambringer et produkt
  Dette inkluderer alle typer varer, både naturlige og industrielle produkter, enten de er råvarer eller ferdige produkter, delprodukter eller hovedprodukter. Dette gjelder også produkter som er en del av annet løsøre eller fast eiendom. Elektrisitet er ansatt som et produkt. Avfall fra produksjon som blir solgt.
 2. Merker et produkt
  En produsent er også ansvarlig hvis de setter sitt navn, varemerke eller annet kjennetegn på produktet eller dets pakning og dermed fremstår som produsent.
 3. Forhandleren som produsent
  Hvis produsenten ikke kan identifiseres ut fra produktet, og forhandleren heller ikke kan gi informasjon om produsenten eller en tidligere forhandler innen rimelig tid, regnes forhandleren som produsent.
 4. Forhandler av ubearbeidet naturprodukt
  Dette gjelder forhandlere av naturprodukter fra fiske, fangst av ville dyr eller sanking av ville vekster, hvis leverandøren av produktet ikke anses som produsent etter punkt (1).
 5. Importør
  Importører av produkter fra utlandet er også ansvarlige som produsenter. 
 6. Forhandler av importert produkt
  Hvis importørens eller mellomleddets navn og adresse ikke oppgis innen rimelig tid, er forhandleren av det importerte produktet ansvarlig som produsent.
   

Teksten over er hentet fra lovdata.no og forenklet med hjelp fra ChatGPT. For fullstendig og nøyaktig lovtekst, se produktansvarsloven på lovdata.no.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }