Hva er produktansvar?

Produktansvar er et rettslig erstatningsansvar som følger produktansvarsloven. Produktansvaret gjelder for alle som produserer, importerer, markedsfører, bearbeider eller setter sitt navn på et fysisk produkt. I denne rollen bærer man ansvaret dersom en sikkerhetsmangel eller svikt ved produktet forårsaker en skade på noe eller noen.

Det at produktansvaret er et rettslig erstatningsansvar, vil også bety at det er en økonomisk risiko for bedrifter som omfattes av ansvaret. Produktansvarsforsikringen er derfor en veldig viktig forsikring for bedrifter som produserer og/eller selger produkter.