Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) 

Har du ansatte i bedriften din, er du pålagt å spare til pensjon. Det heter obligatorisk tjenestepensjon eller OTP.

Hos oss får du en pensjonsavtale som er i tråd med kravene i Obligatorisk tjenestepensjon.
Bli en mer konkurransedyktig arbeidsgiver ved å gi dine ansatte en bedre avtale enn minstekravet.
Det er enkelt og få oversikt og gjøre endringer selv, eller med hjelp av kunnskapsrike rådgivere.

Hva er OTP? 

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) er en pensjonsordning hvor bedrifter er pålagt å spare til pensjon for de ansatte i privat sektor.

Det finnes tre typer pensjonsordninger:


OTP-regler

Hvem må ha OTP?

  • Alle bedrifter med minst to ansatte, som jobber 75 prosent stilling eller mer.
  • Alle bedrifter med minst en ansatt, som jobber 75 prosent stilling eller mer, i tillegg til eier.
  • Bedrifter med ansatte som jobber 20 prosent stilling eller mer, som til sammen utgjør minst to årsverk.

Dersom bedriften ikke oppfyller et av disse kravene er det mulig å opprette en innskuddspensjonsavtale med maks 7 % sparing fra 0-12 G. Les mer om innskuddspensjon for selvstendig næringsdrivende. 

Hva må være med i OTP ordningen?

  • Minimum to prosent av lønn inntil 12 G skal settes av til sparing for alderspensjon. 1G = 118.620 kroner.
  • Avtalen inkluderer betalingsfritak hvis den ansatte blir arbeidsufør. Dette er pålagt.
  • I tillegg kan du velge å knytte til uførepensjon, ektefellepensjon og barnepensjon.

Velg mellom to pensjonsordninger


Innskuddspensjon

Innskuddspensjon er den vanligste pensjonsordningen for bedrifter. Den har god avkastning for de ansatte, og faste kostnader for bedriften.


Hybridpensjon

Hybridpensjon passer for bedrifter som vil gi ansatte en pensjon med livslang utbetaling. Det er en fordel for alle som lever lenger enn forventet levealder.

Hva er ytelsespensjon?

Ytelsespensjon er vanlig for de som er ansatt i det offentlige, og blir i dag lite brukt i private bedrifter. Den ansatte får en fast prosentsats av sluttlønnen utbetalt som pensjon. Ytelsespensjon er ikke lenger i salg.

Lov om obligatorisk tjenestepensjon

OTP-loven

Det er dyrt å ikke ha lovpålagt tjenestepensjon!

Pensjon fra første dag og første krone

Fra 2022 ble pensjonslovene for privat sektor endret slik at alle ansatte har rett til pensjonsopptjening for lønn fra første dag i jobb, og første tjente krone. 


Pensjonssparing leveres av SpareBank 1 Forsikring AS

Ansvarlig forvaltning for en bærekraftig framtid

Bærekraft er utgangspunktet for vår forvaltning. Det skal være enkelt å ta gode bærekraftige valg når du velger pensjonsleverandør. Sparer bedriften til pensjon hos oss kan dere være trygge på at bærekraft er godt ivaretatt.