Hva er forskjellen på fritak og unntak fra merverdiavgift?

Enkelte varer og tjenester du selger skal det ikke beregnes og betales merverdiavgift av. De er enten fritatt eller unntatt avgiftsplikt i merverdiavgiftsloven. Her finner du forskjellen på fritak og unntak fra avgiftsplikt.

Kjapp oversikt

Ved unntak skal du:

 • ikke registrere bedriften i Merverdiavgiftsregisteret
 • ikke beregne merverdiavgift på varer og tjenester
 • ikke levere mva-melding
 • ikke få fradrag for mva på det du kjøper til bedriften
 • beregne mva for varer og tjenester som ikke er unntatt merverdiavgift

Ved fritak skal du: 

 • registrere bedriften i Merverdiavgiftsregisteret
 • beregne merverdiavgift på varer og tjenester
 • levere mva-melding
 • få fradrag for mva på det du kjøper til bedriften
 • føre fritatte varer og tjenester i en annen post i mva-meldingen, enn de som ikke er fritatt

Unntak fra merverdiavgift

Noen varer og tjenester er unntatt avgiftsplikt. Det vil si at reglene i merverdiavgiftsloven ikke gjelder for omsetning av varene eller tjenestene. Det kan for eksempel være helsetjenester, undervisningstjenester eller kulturelle tjenester. Se alle unntak i merverdiavgiftsloven kap. 3.

Hvis alle varene og tjenestene du selger er unntatt avgiftsplikt: 

 • Du skal ikke registrere bedriften din i Merverdiavgiftsregisteret.
 • Du trenger ikke beregne merverdiavgift på varene eller tjenestene du selger.
 • Du skal ikke levere mva-melding.
 • Du får ikke fradrag for merverdiavgift på varer og tjenester du kjøper til bedriften.

Hvis bare noen av varene og tjenestene du selger er unntatt avgiftsplikt: 

 • Du skal registrere bedriften din i Merverdiavgiftsregisteret.
 • Du skal beregne og betale merverdiavgift for den delen av driften som ikke er unntatt avgiftsplikt. 
 • Du skal rapportere all omsetning i mva-meldingen, også den delen av driften som er unntatt.
 • Du får fullt fradrag for mva. på varer og tjenester du kjøper inn til dem avgiftspliktige delen av driften.
 • Du får forholdsmessig fradrag for mva. på varer og tjenester du kjøper inn som ikke kan knyttes direkte til verken den avgiftspliktige eller avgiftsunntatte delen av driften.

Eksempel på omsetning som er unntatt avgiftsplikt:

Undervisning er som hovedregel unntatt fra avgiftsplikt. Derfor trenger du ikke å beregne mva. på fakturaen når du selger undervisningstjenester.


Fritak for merverdiavgift

Noen varer og tjenester er fritatt for merverdiavgift. Merverdiavgiftsloven gjelder for omsetningen av varene eller tjenestene, men mva-satsen er 0 %. Det kan for eksempel være eksport, salg av bøker, aviser eller brukte biler. Se alle fritak i merverdiavgiftsloven kap. 6.

Hvis varene og tjenestene du selger er fritatt for mva:

 • Du skal registrere deg i Merverdiavgiftsregisteret når omsetningsgrensen på kr 50 000,- i løpet av 12 måneder er nådd.
 • Du skal føre omsetning av fritatte varer og tjenester i mva-meldingen, med mva-sats 0 %.
 • Du får fradrag for mva. på varer og tjenester du kjøper til bedriften, så lenge du er registrert i Merverdiavgiftsregisteret.
 • Varer og tjenester som er fritatt avgiftsplikt, skal føres i en annen post i mva-meldingen, enn de som ikke er fritatt.

Eksempel på omsetning som er fritatt for avgiftsplikt:

Å selge bøker er som oftest fritatt for merverdiavgift. Du skal likevel føre omsetningen i mva-meldingen, med mva-sats 0 %.