SpareBank 1 Portefølje

SpareBank 1 Portefølje AS er eiet av SpareBank 1 Gruppen og har konsesjon som finansieringsforetak.

 

Selskapet kjøper og forvalter porteføljer av misligholdte lån og kreditter fra både kreditorer med finansfordringer og kreditorer med fakturafordringer. SpareBank 1 Portefølje AS kjøper i hovedsak gjeldsporteføljer i Norge, men har også aktiviteter mot et nordisk marked.

Innfordringstjenestene i Norge leveres av inkassoselskapet Confide AS som er 100% eiet av SpareBank 1 Portefølje. Porteføljene i Finland og Sverige innfordres av samarbeidende inkassoleverandører, henholdsvis Intrum og Kredithanterarna/Collectia.

 

Personvern for representanter hos kjøper eller selger av porteføljer

Personvern for skyldnere

 

Kontaktinformasjon:

SpareBank 1 Portefølje AS
Postboks 778 Sentrum
0106 Oslo

E-post: post.sparebank1portefolje@sparebank1.no

Organisasjonsnummer: 919 628 103