Kredinor AS

Kredinor AS er et inkasso- og porteføljekjøpsselskap med virksomhet i Norge, Sverige og Finland. SpareBank 1 Gruppen eier 50% av selskapet.

kredinor-as

Kredinor AS er Norges største inkassoselskap målt i antall saker og en ledende aktør innenfor tredjepartsinkasso, kjøp og forvaltning av gjeldsporteføljer. Selskapet er etablert i Norge, Sverige og Finland med en samlet omsetning på nærmere 1,5 milliarder NOK og 600 ansatte.

Kredinor AS eies av Sparebank 1 og Kredinorstiftelsen, hver med 50 %. Selskapet har sin historie helt tilbake til 1876, og er fra 1. oktober 2022 formelt fusjonert med Modhi-konsernet. Etter fusjonen har selskapet en bred tjenesteportefølje med bransjeledende løsninger innenfor fakturering, betaling og inkasso til bank og finans, energibransjen, handel, offentlig sektor, telecom og parkering.

Inkassobransjen er i endring, og Kredinor skal ta en tydeligere og mer samfunnsansvarlig posisjon i arbeidet med oppfølging av enkeltpersoner, bedrifter og offentlige virksomheter. Hos oss skal alle behandles som kunder, og vi skal hjelpe de med alvorlige økonomiske problemer gjennom å se på helheten fremfor å kun løse den enkelte inkassosak.

Ved å hjelpe kundene med moderne digitale selvbetjeningsløsninger og
god kundeoppfølging, hjelper vi også næringslivet og offentlige virksomheter slik at de får betaling raskere.

Det er bra for alle – for kundene, næringslivet og samfunnet.

 

Se selskapets nettsider: www.kredinor.no

 

Kontaktinformasjon:

Kredinor AS

Besøksadresse:

Sjølyst plass 3, 0278 Oslo

Postadresse:

Postboks 782 Sentrum, 0106 Oslo

Organisasjonsnummer:

927 901 048