Modhi Finance AS

Modhi er et finanskonsern i SpareBank 1 Gruppen med virksomhet i Norge, Sverige og Finland. 

 

Modhi kjøper og forvalter porteføljer av forfalte lån, kreditter og fakturaer.

Modhi-konsernet består i dag av morselskapet Modhi Finance AS og datterselskapene Modhi Norge AS, Modhi Finance Sweden AB, Modhi Collect Sweden AB og Modhi Finland Oy.

Våre verdier
Modhi-konsernet er opptatt av å levere høy kvalitet i alle ledd. Vi bruker derfor moderne teknologi og er bemannet med svært kompetente medarbeidere. Vi skal vokse og bli en godt synlig og relevant aktør i Norden. Vi jobber kontinuerlig med å etterleve våre verdier om ansvarlighet, nysgjerrighet og troverdighet.


Se selskapets nettsider: www.modhi.no

 

Kontaktinformasjon:

Modhi Finance AS

Besøksadresse:
Sjølyst plass 3, 0278 Oslo

Postadresse:
Modhi Finance AS
Postboks 253 Skøyen
0213 Oslo

E-post: post.finance@modhi.no

Organisasjonsnummer: 919 628 103