Kredinor AS

Kredinor AS er et inkasso- og porteføljekjøpsselskap med virksomhet i Norge, Sverige og Finland. SpareBank 1 Gruppen eier 69 % av selskapet.

kredinor-as

Kredinor AS er Norges største inkassoselskap målt i antall saker og en ledende aktør innenfor tredjepartsinkasso, kjøp og forvaltning av gjeldsporteføljer. Selskapet er etablert i Norge, Sverige og Finland med en samlet omsetning på nærmere 1,5 milliarder NOK og 600 ansatte.

Kredinor AS eies av Sparebank 1 og Kredinorstiftelsen, med hhv. 69 og 31 prosent. Selskapet har sin historie helt tilbake til 1876, og er fra 1. oktober 2022 formelt fusjonert med Modhi-konsernet. Etter fusjonen har selskapet en bred tjenesteportefølje med bransjeledende løsninger innenfor fakturering, betaling og inkasso til bank og finans, energibransjen, handel, offentlig sektor, telecom og parkering.

Inkassobransjen er i endring, og Kredinor skal ta en tydeligere og mer samfunnsansvarlig posisjon i arbeidet med oppfølging av enkeltpersoner, bedrifter og offentlige virksomheter. Hos oss skal alle behandles som kunder, og vi skal hjelpe de med alvorlige økonomiske problemer gjennom å se på helheten fremfor å kun løse den enkelte inkassosak.

Ved å hjelpe kundene med moderne digitale selvbetjeningsløsninger og
god kundeoppfølging, hjelper vi også næringslivet og offentlige virksomheter slik at de får betaling raskere.

Det er bra for alle – for kundene, næringslivet og samfunnet.

 

Se selskapets nettsider: www.kredinor.no

 

Kontaktinformasjon:

Kredinor AS

Besøksadresse:

Sjølyst plass 3, 0278 Oslo

Postadresse:

Postboks 782 Sentrum, 0106 Oslo

Organisasjonsnummer:

927 901 048

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }