Må man være 100 prosent ufør for å bruke uføreforsikringene?

Nei, du trenger ikke være 100 prosent ufør for å bruke uføreforsikringene.

  • Hvis du har uførepensjon må du være minst 50 prosent midlertidig eller varig arbeidsufør for å få utbetalinger på forsikringen.
  • Har du uførekapital må du være minst 50 prosent varig arbeidsufør for å få utbetaling.

Har du allerede uføreforsikring hos oss, er det viktig at du er klar over at vi har eldre uføredekninger der vilkårene for utbetaling er annerledes. Mer informasjon om hva som gjelder for deg finner du ved å logge inn å se på forsikringsavtalen din.
 

Se også: