• Hvis du har uførepensjon må du være minst 50 % sykemeldt eller arbeidsufør for å få utbetalinger på forsikringen.

    Har du uførekapital må du være minst 50 % varig arbeidsufør for å få utbetaling.

    Vi har også eldre uføredekninger der vilkårene for utbetaling er annerledes. Mer informasjon om hva som gjelder for deg finner du på forsikringsbeviset ditt.