Hvordan sperrer jeg kortet mitt?

Dette kan du selv gjøre i din mobilbank eller nettbank under menypunktet Kort. Velg det aktuelle kortet, og trykk på Sperre kort

Har du ikke nettbank eller mobilbank, eller kommer deg ikke inn der, kan du ringe oss.