Hvordan sperrer jeg kortet mitt?

Dette kan du selv gjøre i din mobilbank eller nettbank under menypunktet "Kort". Velg det aktuelle kortet, og klikk på "Sperre kort". 

Har du ikke nettbank eller mobilbank, eller kommer deg ikke inn der, kan du ringe oss.