Hvordan sperrer jeg kortet mitt?

Dette kan du selv gjøre i din mobilbank eller nettbank under menypunktet Kort. Velg det aktuelle kortet, og trykk på Sperre kort

Hvis du ikke får sperret kortet ditt her, kan du ringe oss på 91507300. Er du i utlandet ringer du +47 91507300.