Hvordan sperrer jeg kortet mitt?

Dette kan du selv gjøre i din mobilbank eller nettbank under menypunktet "Kort". Velg det aktuelle kortet, og klikk på "Sperre kort". 

Har du ikke mobilbank eller nettbank, eller kommer du deg ikke inn der, kan du ringe oss på 05700. Er du i utlandet ringer du (+47) 915 05700.