• Sykdom eller arbeidsuførhet kan du melde på nett eller ringe 21 02 76 76.