FOND I GAVE TIL BARN
Gavekonto

Ønsker du at barna skal få fond i gave? Opprett en gavekonto, og la familie og venner bidra med sparingen.

Fond i gave til barn - familiebursdag
Gratis å opprette
Det koster ingenting å opprette.
Velg selv
Velg mellom 16 ulike fond.
Full kontroll
Sparingen skjer i ditt navn.

La barna få en gave som kan bli til noe mer

Illustrasjon mor

1. Opprett gavekonto

På gavekontoen kan du følge med på hvor mye barnet har fått i gave totalt, og se hvordan pengene utvikler seg.

Når du oppretter en gavekonto, får du egentlig en aksjesparekonto. Denne opprettes i ditt navn, og det er du som disponerer pengene og bestemmer når summen skal overføres til barnet.

Spleislogo i mobil. hvit sirkel

2. Del din private gaveside på Spleis med familie og venner

Gavesiden gjør det superenkelt for familie og venner å gi en pengegave til barnet. 

Gavekontoen er knyttet til en privat gaveside på Spleis som du kan dele med familie og venner, uansett hvilken bank de bruker. Siden vil kun være synlig for de som mottar lenken fra deg.  

Lenken kan du dele ved flere anledninger, og gjennom mange år. Det gjør at du kan sette fond på ønskelista til både dåp, jul, bursdag eller konfirmasjon.

På gavesiden på Spleis har du full oversikt over gaver og hilsener barnet får. 

Mor og datter illustrasjon

3. Det blir automatisk kjøpt fond når du mottar en gave

Du trenger altså ikke å gjøre noe – vi fikser det for deg. 

Når du oppretter gavekontoen, velger du hvilket fond pengegavene skal spares i.

Hver gang det kommer inn pengegaver på gavekontoen, blir det automatisk kjøpt fond for beløpet. Smart ikke sant?

Enklere blir det ikke!


Illustrasjon av hånd som har fått gavekort for kjøp av fond (fond i gave)

Har du mottatt et gavekort?

Så stas! Du kan løse inn gavekortet i nettbanken eller mobilbanken.

Er du ikke kunde, må du bli det først – siden sparingen vil skje i ditt navn. 

Hvorfor spare i foreldrenes navn?

Fordeler

Det er flere fordeler med å spare i foreldrenes navn når man skal spare i fond til barn.

 • Det er foreldrene som eier kontoen og disponerer pengene. De bestemmer når beløpet skal overføres til barnet. Barnet får ikke automatisk tilgang til pengene ved fylte 18 år.
 • Å spare i foreldrenes navn begrenser ikke muligheten til stipend fra Lånekassen for barnet.
 • Dere unngår at Statsforvalteren tar over forvaltningen av pengene, om sparebeløpet overstiger 2 G (1 G = 118.620).
 • Det er enkelt for foreldrene å gjøre endringer, som å bytte fond hvis de ønsker det.

Ulemper

Det er noen ulemper med å spare i foreldrenes navn når man skal spare i fond til barn.

 • Pengene inngår i boet til foreldrene ved eventuell skilsmisse, konkurs eller død, og kreditorer kan ta utlegg i midlene hvis foreldrene havner i økonomiske problemer.
 • Ønsker dere at gavepenger skal holdes utenfor, må dette spesifiseres i et testament.
 • Giver må stole på at foreldrene gir pengene videre til barnet som lovet.

Priser for gavekonto

 • Opprettelse: 0 kroner
 • Flytting av fond: 0 kroner
 • Prisene for fondene er de samme om du sparer på en gavekonto, aksjesparekonto eller i fond.

Hva lurer andre på?

Kort om avkastning
Historisk avkastning for fond er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning avhenger blant annet av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

For deg som handler fond og verdipapir
Se avtaler og retningslinjer

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }