Fondsoversikt

Lær mer om fondene du kan kjøpe i fondslisten. Se avkastning og anbefalte fond. Finn fond som passer for deg. 

Illlustrasjon av kvinne ved søyler

SpareBank 1 Fondene

Tåler du at sparepengene dine svinger, eller ønsker du lavest mulig risiko? Uansett hvordan du sparer eller investerer hos oss, skal du være trygg på at pengene dine blir forvaltet fornuftig.


Priser for fondssparing

Vi heier på deg og ønsker at du skal få mest ut av sparepengene dine, derfor tar vi kun betalt for å forvalte pengene dine på best mulig måte. 

Dame ved pult.

Kort om avkastning
Historisk avkastning for fond er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning avhenger blant annet av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

For deg som handler fond og verdipapir
Se avtaler og retningslinjer