TIPS OG RÅD

Gode råd til deg som skal bygge hus eller hytte

Hva koster det å bygge hus eller hytte? Og hvordan bygge det selv? Husbygging krever god planlegging og det er viktig at du gjør tingene i rett rekkefølge.

Hvordan skal jeg bygge?

Det er mye som skal på plass når du skal i gang med byggeprosjektet. Her er spørsmål du må stille deg:

 • Hvordan har du lyst til å bygge?
 • Skal det være moderne eller tradisjonelt?
 • Arkitekttegnet hus eller et kataloghus?
 • Hva har kommunen lagt inn i reguleringsplanen, og kan det begrense de mulighetene du ser for deg?

Hva skjer når i byggeprosessen?

Under finner du en tidsplan og huskeliste uke for uke, som kan gi en pekepinn på stegene som må gjennomføres før du kan flytte inn. 

Uke 1

Det første du må gjøre er å ta kontakt med oss for en prat om finansiering av huset eller hytta som du ønsker å bygge. Kanskje ønsker du også finansiering av tomta? Sammen kommer vi frem til en økonomisk ramme og en plan for hvordan du får økonomien til å henge sammen i byggeperioden. 

Hvis du allerede eier en bolig som du skal selge, er det også naturlig å drøfte salgsprosessen med en eiendomsmegler. Megleren vil gi deg en verdivurdering av boligen din, og drøfte hvordan markedsutsiktene er for salget. Denne informasjonen vil være viktig for deg og banken, når dere skal vurdere mulig egenkapital i nybyggprosjektet.

Uke 1-2

Oppsøk forskjellige husleverandører, entreprenører eller arkitekter for å danne deg et godt bilde av mulighetene. Til slutt bør du finne en bolig som passer deg og som er innenfor din økonomiske ramme.

Uke 2-4 

Hent inn kostnadsoverslag fra de aktuelle leverandørene. Det er lurt å basere seg på fastpris. Få forslag til kontrakt fra de leverandørene du vil se nærmere på.

Uke 4-5 

Når du er ferdig med å navigere deg gjennom boligjungelen, bør du presentere valgene dine for oss i banken og søke om et byggelån. Du bør også drøfte saken med en takstmann eller byggekontrollør, slik at du kan ta med deres innspill før du får en forhåndstakst. Det er viktig at du kvalitetssikrer grunnlaget, slik at du får tatt hensyn til mangler eller ønskede endringer før banken gir deg byggelån

Uke 5-6 

Vi behandler byggelånsøknaden din, og når lånet er på plass kan du signere byggekontrakten.

Uke 6-12

Med både lånepapirer og byggekontrakt i orden kan du nå søke om byggetillatelse hos kommunen din. 

Uke 16

Når kommunen har behandlet byggetillatelsen din kan byggingen starte.

Uke 16-50

Hvor lang tid det tar å bygge er avhengig av byggeprosjektet du setter i gang. Tradisjonell bygging tar ofte lengst tid, mens modulbygging kan gjøre at tiden på selve byggeplassen går fortere. Bygging av modulhus tar derimot lengre tid på fabrikken.

Du må regne med tre til fire byggekontroller i byggeperioden. Det er et krav at tredjepartskontroll av våtrom og lufttetthet skal gjennomføres av uavhengig takstmann eller byggekontrollør.

Når du er kommet så langt i byggeprosessen er det viktig å selge den eksisterende boligen din. Husk å planlegge når du skal gi fra deg den eksisterende boligen din, sammen med når dere har planlagt at byggeprosjektet skal bli ferdig.

Uke 51

Når bygget skal overleveres vil entreprenøren ha en sluttbefaring cirka en uke før selve overleveringen. Her utarbeider dere en overtakelsesprotokoll. 

Når byggverket er ferdig, må du søke om en ferdigattest hos kommunen din. Først når ferdigattesten er godkjent, har du lov til å ta i bruk bygningen. Når boligen er ferdig og du har fått en ferdigattest, gjør vi byggelånet om til et vanlig boliglån.

Uke 51-52

Mange uker med hardt arbeid ferdig. Nå kan du endelig flytte inn i den nye boligen! 

Byggeprosjektets 10 steg

Vi vil at du skal lykkes!

Vi gir deg gjerne økonomiske råd og kan ha tett dialog med deg under hele byggeprosessen – slik at du lykkes og unngår økonomisk krøll underveis. Ring oss på telefon telefon eller avtal et møte med oss. 


ikon hus med checkmark i hvit sirkel

Gode råd i byggeprosessen

 • Manglende sjekk av referanser og historikken til firmaet som skal utføre jobben.
 • Kostnadsberegningen har ikke tatt høyde for alle kostnadene.
 • Dårlig planlegging medfører dyre endringer underveis.
 • Undervurdering av tomtekostnad knyttet til grunnarbeid, sprenging, masseforflytting med mer. 
 • Dersom et gammelt hus skal rives for å få plass til nytt bygg, eller byggeprosjektet gjelder totalrenovering av et gammelt bygg, så koster dette ofte mye mer enn det man har planlagt på forhånd.
 • Innhent flere tilbud med referanser, før du bestemmer deg. 
 • Vurder om det skal inngås en totalenterprise.

Hva er totalentreprise? 

I en totalentreprise har entreprenøren ansvar for både prosjektering og utførelse.  Totalentreprise er kontraktsformen hvor du som bestiller har definert hva du vil ha, men uten å ha bestemt alt i detalj hvordan å oppnå resultatet.

 • Gjennomgå entreprenørens tilbud med en fagkyndig. 
 • Kontroller at du får en garanti fra entreprenøren for eventuell forskuddsbetaling og en garanti i henhold til Bustadoppføringslova §12, som er en garanti for oppfylling av avtalen.
 • Gjør avtale om byggetid i kontrakten for å ha mulighet til å kreve dagbøter dersom det oppstår forsinkelser. Ved uklarhet om dato for ferdigstillelse blir det raskt uenighet om dagbøter. 
 • Se til at dine krav og spesifikke ønsker kommer frem i avtalen eller leveransebeskrivelsen.
 • Avklar alle tilleggskostnader som påløper. Sett av til uforutsette kostnader. 
 • Kjøper du tomt bør du avklare hvilke muligheter reguleringsplanen for området gir.
 • Det må ikke avtales større innbetalinger i forbindelse med byggingen enn den verdien som tilføres byggeplassen til enhver tid.