Bygge hus eller hytte

Hva koster det å bygge hus eller hytte? Og hvordan bygge det selv? Husbygging krever god planlegging og det er viktig at du gjør tingene i rett rekkefølge.

Hvordan skal jeg bygge?

Det er mye som skal på plass når du skal i gang med byggeprosjektet. Her er spørsmål du må stille deg:

 • Hvordan har du lyst til å bygge?
 • Skal det være moderne eller tradisjonelt?
 • Arkitekttegnet hus eller et kataloghus?
 • Hva har kommunen lagt inn i reguleringsplanen, og kan det begrense de mulighetene du ser for deg?

Hva skjer når i byggeprosessen?

Under finner du en tidsplan og huskeliste uke for uke, som kan gi en pekepinn på stegene som må gjennomføres før du kan flytte inn. 

Uke 1

Det første du må gjøre er å ta kontakt med oss for en prat om finansiering av huset eller hytta som du ønsker å bygge. Kanskje ønsker du også finansiering av tomta? Sammen kommer vi frem til en økonomisk ramme og en plan for hvordan du får økonomien til å henge sammen i byggeperioden. 

Dersom du allerede eier en bolig som skal selges er det på dette tidspunkt naturlig å drøfte salgsprosessen med en eiendomsmegler. Megleren vil gi deg en verdivurdering av boligen din, og drøfte hvordan markedsutsiktene er for salg av boligen. Denne informasjonen vil være viktig for deg og banken i forhold til mulig egenkapital i nybyggprosjektet.

Uke 1-2

Du oppsøker forskjellige husleverandører, entreprenører eller arkitekter, og du finner til slutt en bolig som passer deg og som er innenfor din økonomiske ramme.

Uke 2-4 

Du innhenter kostnadsoverslag fra de aktuelle leverandørene. Det er lurt å basere seg på fastpris. Du innhenter forslag til kontrakt fra de leverandører som du vil se nærmere på.

Uke 4-5 

Nå er det klart for å presentere dine valg for banken. Du bør også drøfte saken med en takstmann eller byggekontrollør, slik at du kan ta med deres innspill før du får forhåndstakst. Det er viktig at du kvalitetssikrer grunnlaget, slik at du får tatt hensyn til mangler eller ønskede endringer før banken gir deg byggelån

Uke 5-6 

Nå kan byggelånsøknaden ferdigbehandles i banken. Når lånet er på plass kan du også signere byggekontrakten

Uke 6-12

Med både lånepapirer og byggekontrakt i orden kan du nå søke om byggetillatelse. 

Uke 16

Byggetillatelse er mottatt og bygging kan starte.

Uke 16-50

Hvor lang tid det tar å bygge er avhengig av hvilket byggeprosjekt du setter i gang. Tradisjonell bygging tar ofte lengst tid, mens modulbygging kan gjøre at tiden på selve byggeplassen går fortere. Bygging av modulhus tar derimot lengre tid på fabrikken.

Det vil være behov for tre til fire byggekontroller i byggeperioden. Fra 1. januar 2013 ble det innført krav om at tredjepartskontroll for våtrom og lufttetthet skal gjennomføres av uavhengig takstmann eller byggekontrollør.

Når du er kommet så langt i byggeprosessen er det viktig å gjennomføre salg av eksisterende bolig. Planlagt ferdigtidspunkt for bygging av nytt hus eller hytte bør tilpasses med overdragelse av din eksisterende bolig til ny eier. 

Uke 51

Når bygget skal overleveres vil entreprenør ha en sluttbefaring cirka en uke før selve overleveringen. Det skal utarbeides en overtakelsesprotokoll. Ved overlevering skal det foreligge ferdigattest. Når boligen er ferdig og ferdigattesten er mottatt, gjøres byggelånet om til et vanlig boliglån.

Uke 51-52

Mange uker med hardt arbeid er gjennomført og du kan endelig flytte inn i den nye boligen.

Byggeprosjektets 10 steg

Vi vil at du skal lykkes!

Vi gir deg gjerne økonomiske råd og kan ha tett dialog med deg under hele byggeprosessen – slik at du lykkes og unngår økonomisk krøll underveis. Ring oss på telefon 915 02002 eller avtal et møte med oss. 


ikon hus med checkmark i hvit sirkel

Gode råd i byggeprosessen

 • Manglende sjekk av referanser og historikken til firmaet som skal utføre jobben.
 • Kostnadsberegningen har ikke tatt høyde for alle kostnadene.
 • Dårlig planlegging medfører dyre endringer underveis.
 • Undervurdering av tomtekostnad knyttet til grunnarbeid, sprenging, masseforflytting med mer. 
 • Dersom et gammelt hus skal rives for å få plass til nytt bygg, eller byggeprosjektet gjelder totalrenovering av et gammelt bygg, så koster dette ofte mye mer enn det man har planlagt på forhånd.
 • Innhent flere tilbud med referanser, før du bestemmer deg. 
 • Vurder om det skal inngås en totalenterprise.

Hva er totalentreprise? 

I en totalentreprise har entreprenøren ansvar for både prosjektering og utførelse.  Totalentreprise er kontraktsformen hvor du som bestiller har definert hva du vil ha, men uten å ha bestemt alt i detalj hvordan å oppnå resultatet.

 • Gjennomgå entreprenørens tilbud med en fagkyndig. 
 • Kontroller at du får en garanti fra entreprenøren for eventuell forskuddsbetaling og en garanti i henhold til Bustadoppføringslova §12, som er en garanti for oppfylling av avtalen.
 • Gjør avtale om byggetid i kontrakten for å ha mulighet til å kreve dagbøter dersom det oppstår forsinkelser. Ved uklarhet om dato for ferdigstillelse blir det raskt uenighet om dagbøter. 
 • Se til at dine krav og spesifikke ønsker kommer frem i avtalen eller leveransebeskrivelsen.
 • Avklar alle tilleggskostnader som påløper. Sett av til uforutsette kostnader. 
 • Kjøper du tomt bør du avklare hvilke muligheter reguleringsplanen for området gir.
 • Det må ikke avtales større innbetalinger i forbindelse med byggingen enn den verdien som tilføres byggeplassen til enhver tid.