snekkere bygger hus. foto.

TIPS OG RÅD

Guide til deg som skal bygge hus

Å bygge hus er en lang prosess som krever god planlegging. Det er også viktig at du gjør ting i riktig rekkefølge. Her er byggeprosessen, steg for steg, uke for uke.

Byggeprosjektet i 10 steg

Hva skjer når i byggeprosessen?

Under finner du en tidsplan og huskeliste uke for uke, som kan gi en pekepinn på stegene som må gjennomføres før du kan flytte inn. 

Uke 1

Det første du gjør er å kontakte banken for finansiering av huset du ønsker å bygge, eventuelt også tomta det skal bygges på. Vi kan hjelpe deg med å komme frem til en økonomisk ramme og plan for hvordan du skal holde orden på økonomien i byggeperioden. 

Hvis du eier en bolig som skal selges, er det naturlig å drøfte salgsprosessen med en eiendomsmegler. Megleren vil gi deg en verdivurdering av boligen din, og drøfte hvordan markedsutsiktene er for salget. Denne informasjonen vil være viktig for deg og banken, når dere skal vurdere mulig egenkapital i nybyggprosjektet.

Uke 1-2

Oppsøk forskjellige husleverandører, entreprenører eller arkitekter for å danne deg et godt bilde av mulighetene som finnes. Når du føler du har oversikt kan du finne en bolig som passer deg, ditt liv og som er innenfor din økonomiske ramme.
 

Uke 2-4 

Hent inn kostnadsoverslag fra de aktuelle leverandørene. Det er lurt å basere seg på fastpris. Få forslag til kontrakt fra de leverandørene du vil se nærmere på.
 

Uke 4-5 

Når du er ferdig med å navigere deg gjennom boligjungelen, bør du presentere valgene dine i banken og søke om et byggelån. Du bør også snakke med en takstmann eller byggekontrollør, slik at du kan ta med deres innspill i forhåndstaksten. Det er viktig at du kvalitetssikrer grunnlaget, slik at du kan ta hensyn til mangler eller endringer før banken gir deg et byggelån.

Uke 5-6 

Banken behandler byggelånsøknaden din, og når lånet er på plass kan du signere byggekontrakten.
 

Uke 6-12

Med både lånepapirer og byggekontrakt i orden kan du nå søke om byggetillatelse hos kommunen din. 
 

Uke 16

Når kommunen har behandlet byggetillatelsen din kan byggingen starte.
 

Uke 16-50

Hvor lang tid det tar å bygge er avhengig av byggeprosjektet du setter i gang. Tradisjonell bygging tar ofte lengst tid, mens modulbygging kan gjøre at tiden på selve byggeplassen går fortere. Bygging av modulhus tar derimot lengre tid på fabrikken.

Du må regne med tre til fire byggekontroller i byggeperioden. Det er et krav at tredjepartskontroll av våtrom og lufttetthet skal gjennomføres av uavhengig takstmann eller byggekontrollør.

Når du er kommet så langt i byggeprosessen er det viktig å selge den eksisterende boligen din. Pass på å samkjøre overtakelse av boligen din med når dere har planlagt at byggeprosjektet skal bli ferdig.
 

Uke 51

Når bygget er klart til å overleveres vil entreprenøren ha en sluttbefaring cirka en uke før selve overleveringen. Her utarbeider dere en overtakelsesprotokoll. 

Når huset er ferdig, må du søke om en ferdigattest hos kommunen din. Først når ferdigattesten er godkjent, har du lov til å ta i bruk bygningen. Når boligen er ferdig, og du har fått en ferdigattest, gjør vi byggelånet om til et vanlig boliglån.
 

Uke 51-52

Gratulerer! Mange uker med hardt arbeid ferdig og du kan endelig flytte inn i den nye boligen. 

Gode råd til byggeprosessen

Dette bør du gjøre: 

 • Innhent flere tilbud med referanser før du bestemmer deg.
 • Vurder om det skal inngås en totalenterprise.
 • Gjennomgå entreprenørens tilbud med en fagkyndig. 
 • Sikre at du får en garanti fra entreprenøren for eventuell forskuddsbetaling i henhold til Bustadoppføringslova.
 • Legg inn avtale om byggetid i kontrakten for å ha mulighet til å kreve dagbøter dersom det oppstår forsinkelser.
 • Planlegg for smarte energitiltak tidlig i byggeprosessen, som for eksempel ekstra isolasjon eller fornybar varmekilde.
Tommel ned.

Dette bør du ikke gjøre: 

 • Glemme å sjekke referanser og historikken til firmaet som skal utføre jobben.
 • Ikke ta høyde for alle kostnadene i kostnadsberegningen. 
 • Ta snarveier under planleggingen – det kan medføre dyre endringer underveis.
 • Undervurdere tomtekostnaden knyttet til grunnarbeid, sprenging, masseforflytting med mer.
 • La være å avklare alle tilleggskostnader. Husk å sette av penger til uforutsette kostnader. 
Info sirkel ikon

Viktig å huske på: 

 • Kjøper du tomt bør du avklare hvilke muligheter reguleringsplanen for området gir.
 • Dersom du skal rive et et gammelt hus, eller byggeprosjektet gjelder totalrenovering av et eldre hus, koster dette ofte mye mer enn det du har planlagt på forhånd.
 • Det må ikke avtales større innbetalinger i forbindelse med byggingen enn den verdien som tilføres byggeplassen til enhver tid.
 • Pass på at dine krav og spesifikke ønsker kommer frem i avtalen eller leveransebeskrivelsen.
high-five-gul

Vi vil at du skal lykkes!

Vi gir deg gjerne økonomiske råd og kan ha tett dialog med deg under hele byggeprosessen – slik at du unngår økonomisk krøll underveis. Ring oss på telefon 05770 eller avtal et møte med oss. 

Skal du bygge hytte?

Innholdet på denne siden treffer i utgangspunktet like godt uansett om du skal bygge hus eller hytte. Det eneste som er verdt å merke seg er at det er noen lettelser i teknisk forskrift (TEK17) på fritidsbolig sammenlignet med helårsbolig. Det gjelder blant annet krav til uteareal, tilkomst og inneklima. 

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }