Sammen forebygger vi hvitvasking

Norske myndigheter har bedt alle norske banker om å sørge for at kundeinformasjon og legitimasjon er oppdatert. Med oppdatert informasjon er du bedre beskyttet mot ID-tyveri, svindelforsøk og andre former for økonomisk kriminalitet.

Er dine banktjenester sperret hos oss?

Vi trenger snarlig gyldig legitimasjon for å få åpna dine banktjenester.
Du må selv ta kontakt med banken.

Opplever man å bli kontaktet av personer som hevder å representere banken,
er det viktig å ikke oppgi personlig informasjon.
 
Vi vil aldri be deg om å oppgi koder eller passord via en sms, telefon eller mail.
Del aldri passord med noen. Ikke engang med de du kjenner!

indetifisering-ikon

Vi trenger legitimasjon på flere av våre kunder

Myndighetene har bestemt at alle bankkunder må være legitimert overfor banken. Formålet er å forhindre økonomisk kriminalitet. Selv om du kanskje har vært kunde hos oss i mange år, og vi kjenner deg godt, kan det hende du må legitimere deg på nytt. Alle dette angår får beskjed fra banken.

Les mer om legitimasjonskravet

Trenger du nytt pass? Da er det lurt at du bestiller time hos ditt nærmeste passkontor.

Derfor ber vi om legitimasjon og oppdatert kundeinformasjon

For å hindre at norske banker brukes som ledd i hvitvasking eller terrorfinansiering og for å hindre identitetstyveri og annen økonomisk kriminalitet er det et lovpålagt krav at alle bankkunder må være legitimert i bankens arkiver.
 

Les mer hvorfor vi ber alle om å legitimere seg


Legitimering

Har du fått SMS, e-post eller en melding i din nettbank om å legitimere deg? 

Kom innom et av våre kontor med gyldig legitimasjon. Dersom du har lang avstand til kontorene kan du også legitimere deg i en annen SpareBank 1 bank.

Bor du i utlandet?
Gå til en bank eller ambassade for å ta kopi av passet ditt, og få kopien stemplet med rett kopi. All informasjon i kopien skal være lesbar og bildekopien av passet må være tydelig.
Send dette til oss pr. post
SpareBank 1 Gudbrandsdal v/ Legitimasjon PM, Nedregata 69, 2640 Vinstra, Norway
sammen med følgeskjema og kundeerklæring.

Download custom declaration in English

 

 

 

Oppdatering av kundeinformasjon

Oppdatering av kundeinformasjon innebærer at du må besvare noen spørsmål knyttet til din bruk av banken. Noe av spørsmålene under er det du får:

 • kundeforholdets formål
 • hvorfor du ønsker å gjennomføre større transaksjoner
 • hvor pengene kommer fra eller hva de skal brukes til
 • du eller noen nærstående har et høytstående verv eller stilling i utlandet

 

Oppdatere kundeinformasjon for egne barn eller personer under vergemål

Oppdatere kundeinformasjon, men har ikke bankID?

Da må du printe og fylle ut et kundeerklæringskjema og ta med til nærmeste SpareBank 1-konto.

  


For bedrifter


Ofte stilte spørsmål


Dugnad mot økonomisk kriminalitet

Legitimasjonskravet er skjerpet både i Norge og internasjonalt. Dette betyr ikke at vi mistenker kundene våre, men oppdatert legitimasjon er nødvendig for å tilfredsstille kravet fra myndighetene. Med oppdatert informasjon er du bedre beskyttet mot ID-tyveri, svindel og andre former for økonomisk kriminalitet.

 

Berørte kunder blir kontaktet

Flere av våre kunder blir nå kontaktet av banken med beskjed om at vi trenger ny legitimasjon. Årsaken er at vi dessverre ikke har tilstrekkelig dokumentasjon på kundenes identitet i vårt arkiv. Alle med BankID utstedt av oss, og som ble kunde etter 1. mars 2007, må i henhold til reglene være legitimert med pass. For øvrige kunder vil banken også godta annen gyldig legitimasjon, i tråd med hvitvaskingsregelverket. De som blir kontaktet må derfor komme innom banken med gyldig pass hvis de fortsatt ønsker å bruke BankID fra vår bank.

Ny privatkunde

Du må opplyse om navn, fødselsnummer eller D-nummer og fast adresse. Du må også vise pass eller ha BankID fra annen bank. I tillegg må du opplyse om:

 • kundeforholdets formål
 • hvorfor du ønsker å gjennomføre større transaksjoner
 • hvor pengene kommer fra eller hva de skal brukes til
 • du eller noen nærstående har et høytstående verv eller stilling i utlandet

Ny bedriftskunde

For nye bedriftskunder gjelder det samme som for nye privatkunder. I tillegg må du opplyse om: 

 • foretaksnavn, organisasjonsnummer og eierforhold.
 • det er privatpersoner, som alene eller sammen med noen i nær familie, har direkte eller indirekte eierandeler på mer enn 25 prosent, eller om noen på annen måte kontrollerer virksomheten.
 • Representanter for bedriften eller personer med disposisjonsrett over bedriftens midler, må legitimere seg samt dokumentere sin rett til å opptre på vegne av bedriften.

Deg som allerede er kunde

Flere av våre kunder blir nå kontaktet av banken med beskjed om at vi trenger ny legitimasjon. Årsaken er at vi dessverre ikke har tilstrekkelig dokumentasjon på kundenes identitet i vårt arkiv. Du må derfor være forberedt på å svare på spørsmål og fremlegge gyldig legitimasjon.

Som bank må vi kunne dokumentere overfor myndighetene at vi gjennomfører nødvendige kundetiltak av alle våre kunder.

Noe du lurer på?

Legitimasjonskravet er skjerpet både i Norge og internasjonalt. Dette betyr ikke at vi mistenker kundene våre, men formålet er å forhindre økonomisk kriminalitet i møte med den digitale utviklingen. I henhold til reglene for BankID må banken gjennomføre kontroll av pass for alle som har eller skal ha BankID.

Vi anbefaler at kundene legitimerer seg med pass. Med pass mener vi: norsk pass, utenlandsk pass, norsk utlendingspass og norsk reisebevis for flyktninger.

Du trenger ikke pass for å være kunde, men vi må ha en gyldig legitimasjon. Har du ikke pass kan du for eksempel vise førerkort eller bankkort med bilde fra en annen bank. For å få BankID er det krav om at du viser pass.

Skal du ha BankID må du ifølge norsk regelverk legitimere deg med pass. Blir du kontaktet må du derfor komme innom banken med gyldig pass hvis du fortsatt ønsker å bruke BankID fra vår bank.

Dersom du bor et annet sted i Norge kan du møte ved et annet SpareBank 1-kontor. Finn nærmeste kontor på sparebank1.no. Oppholder du deg utenlands må du ta kontakt med banken.

Myndighetene har bedt alle norske banker om å ha kjennskap til hvordan kundene bruker bankens produkter og tjenester – og denne informasjonen skal registreres og oppdateres  jevnlig gjennom hele kundeforholdet. Derfor stiller vi disse spørsmålene også til deg som har vært kunde i mange år.

Det er viktig at du svarer på alle spørsmålene slik at informasjonen vi har om deg er oppdatert og riktig. Dersom vi ser at det mangler svar fra deg, kan en konsekvens bli at mobilbank, nettbank, kort og konto sperres inntil vi har registrert din besvarelse. Har du spørsmål? Kontakt Kundeservice på telefon 02095