Miljøprodukter

For deg som ønsker å velge mer miljøriktige løsninger.

Grønt Boliglån

For deg som skal bygge eller totalrenovere til en bedre energistandard.

Miljølån

For deg som skal utføre energirettede tiltak på boligen din.

Lån til elbil

Bedre betingelser ved kjøp av miljøvennlig bil. Lån til både ny og brukt el-bil.

Fond med fokus på bærekraft

Se sparepengene dine vokse i fond som har fokus på bærekraft.


Våre rådgivere

Marion Bakken
Grønt Boliglån og Miljølån
Tlf. 971 95 654
e-post: mba@s1g.no

Arne Kristian Falkenhaug
Fond med fokus på bærekraft
Tlf. 907 89 543
e-post: akfa@s1g.no

Ida Aasne Sande Wangen
Miljøtiltak & Enova-støtte
Tlf. 960 94 554
e-post: iasw@s1g.no


Driver du bedrift og vil ruste deg for en bærekraftig fremtid? Sjekk ut:

Grønn objektsfinansiering

Ønsker bedriften å velge mer miljøvennlige løsninger, så tilbyr vi gunstig finansiering av elektrisk utstyr og kjøretøy, og leasingavtale på solcellepanel. 

Bærekraftsveileder

En enkel veileder for bedrifter uten egen bærekraftsavdeling. Eller for deg som er nyansatt innen bærekraft og ikke helt vet hvor du skal starte.

Samarbeidspartnere for
grønn vekst

Sammen med våre partnere ønsker vi å motivere bedrifter til gode tiltak og prosjekter som har en positiv påvirkning på klima og miljø i Gudbrandsdalen.

Bærekraft i idrettslaget

Idretten er en viktig pådriver for å skape forståelse og engasjement for bærekraft. Idrettslaget bør da jobbe målrettet innenfor tre overordnede dimensjoner.

 

 Bærekraftige fond, ESG

ESG - mer enn bare bærekraft!

ESG er en forkortelse for Environmental (Miljø), Social (Samfunn) og Governance (Selskapsstyring) og handler i praksis om hensyn til miljø, samfunnsansvar og eierstyring. ESG handler om alt fra hvitvasking, korrupsjon, styresammensetning og utslipp, til sikkerhet og rettigheter for ansatte.


{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }