Avlingsskade

Forsikring av høstet avling passer landbruk som formidler og produserer avlinger, såkorn, sprøytemidler, kraftfôr, gjødsel, varer og andre innsatsmidler.

Avling under produksjon? Se planteproduksjon

avling, innsatsmidler, gjødsel og høyballer står lagret utendørs under tak
Gir økonomisk trygghet og hjelp hvis det brenner eller blir vannskade.
Dekker transportskade på avlinger og innsatsmidler.
Dekker hærverk på rundballer og kunstgjødsel som lagres utendørs.

Hva dekker forsikring av avling?

Forsikring av avling dekker varer, høstet og bearbeidet avling, innsatsmidler, sesongvarer og egenproduserte varer.

Dekning Dekkes Dekkes ikke
Brann  
Vann og annen væske  
Tyveri og hærverk  
Varer/høstet avling som lagres temperert  
Hærverk på rundballer og kunstgjødsel som blir lagret utendørs  
Transportskade på avling og innsatsmidler Ubegrenset ved avtale  
Skade på avling/varer som lagres temperert, på grunn av svikt i kjøle-/varmesystem Inntil 50.000 kr  
Varer som lagres temperert, over basisbeløpet på 50.000 kr Valgfri tilleggsdekning  
Miljøskadelig avfall over basisbeløpet på 150.000 kr Valgfri tilleggsdekning  
Skade som omfattes av leverandørgarantien  
Skade som skyldes dyr, insekter og bakterier  

Vilkår og produktinformasjon

Vilkår og IPID

Har du allerede forsikring av varer, avling og innsatsmidler hos oss, må du logge inn og laste ned vilkårene som gjelder for ditt landbruk.

Nedenfor kan du laste ned standardvilkårene som er utgangspunktet, hvis du kjøper forsikring i dag. Det er viktig å vite at du får skreddersydd forsikringsavtalen og vilkårene etter behovene i gårdsdriften.

Hva er IPID?

 

Har du fått skade på høstet avling?

Forsikringsselskapet vårt er Fremtind Forsikring

Du kjøper forsikringen din hos SpareBank 1, og den dagen du må bruke den, kontakter du forsikringsselskapet vårt Fremtind Forsikring.


{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }